IT & Digital Solutions

IT & Digital solutions – nutidens och framtidens teknik?

Den digitala revolutionen har förändrat våra liv i grunden och globaliserat våra samhällen. Med digitala produkter är världen nu både större samtidigt som avstånden är mindre än tidigare. För att hålla jämna steg måste vi ständigt utveckla oss själva och våra organisationer. Vissa är redan i frontlinjen för digital utveckling medan andra bara är i början på resan.

På Together Tech arbetar vi med många olika tekniker och områden inom IT och har erfarenhet av både innovation, utveckling och implementering av digitala lösningar. Tillsammans med våra passionerade och begåvade ingenjörer vill vi bidra till att göra världen till en bättre plats.

 

Kompetens, passion och innovation

Vi samarbetar med både privata och offentliga aktörer som arbetar med digitalisering på olika sätt, där vi stöder små och stora projekt med kompetens inom både välkänd och ny teknik. Vi har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling inom många olika områden, till exempel molnlösningar, uppkopplade bilar, medicintekniska applikationer och UX/UI-lösningar för produkter med höga krav på användarvänlighet. Sedan flera år levererar vi också lösningar inom IoT.

Läs mer om vad vi gör inom IoT>>

Användarvänliga mobila applikationer

I dagens mobila samhälle har appar blivit allt viktigare i våra liv. Vi kommunicerar, beställer mat, jämför flygbolag, spelar spel och gör många andra saker via mobilen. Naturligtvis är det viktigt att de utvecklas med användaren i fokus så att de ser bra ut ur en estetisk synvinkel, men viktigast av allt ska de vara funktionella och enkla att använda. Vi har utvecklat många olika mobilapplikationer för olika områden, från förstudie till färdig produkt (inklusive databaser och servrar), genom utveckling i bland annat JavaScript, React Native, Redux, Java, objective-c, Swift, Xamarin, npm, Node.sj, Express.sj, MongoDB och Adobe XD.

Skalbara backend-lösningar med microservices

En mikroservicearkitektur har flera fördelar (och vissa nackdelar) jämfört med en monolitisk lösning. En fördel är skalbarhet för att hantera olika belastningar på systemet samt en tydlig arkitektur, förbättrad testbarhet, ökad tillförlitlighet och snabbare distribution av enskilda tjänster. Ett exempel på när vi använde en mikroservicearkitektur är när vi utvecklade en molntjänst för cancerdiagnostik.

Teknologier och ramverk som vi använder inkluderar Kubernetes, Docker, RabbitMQ, .NET Core REST, Elasticsearch, Kibana, PostgreSQL, Swagger, SpecFlow.

Håkan Rolin
Business Unit Manager Software Development
Peter Warlich
Business Unit Manager Electronics and Software Development
Annika von Hofsten
Business Unit Manager IT & Digital Solutions
?>