Hoppa till huvudinnehåll
Case

Nytt hopp för alla med migrän

Folksjukdomen migrän drabbar både barn och vuxna. Ett migränanfall innebär ett lidande för den drabbade och ger ofta en minskad livskvalitet även för omgivningen eftersom det brukar vara vila som krävs. Nu finns ett sätt att kunna förebygga och lindra symtom genom Cerebri, en medicintekniklösning under utveckling. 

Avslappnad tjej på soffa

Om produkten

Innovationen består av trådlösa sensorer och en app som registrerar data. Appen guidar också patienten genom olika avslappningsövningar i syfte att minska smärtan. Sensorerna mäter muskelaktivitet i övre Trapezius-muskeln (som går från axeln till nacken), puls och pulsvariabilitet samt fingertemperatur. Samtliga dessa parametrar har ett samband med migrän och målet är att användarna kan förebygga och mildra anfall, genom en daglig användning i endast 10-20 minuter.  

Patientnyttan i fokus

"Nyttan för användarna är i fokus och förväntningarna på innovationen är höga. Cerebri beräknas komma ut på marknaden inom några år. "

Catrine Ro Heuch, VD på medicinteknik-företaget Nordic Brain Tech som utvecklar appen och har det övergripande produktansvaret.

nordicbraintech

Together Tech är stolt samarbetspartner till Nordic Brain Tech och ansvarar för sensordelen i utvecklingsprocessen.

Med tight deadline har vi lyckats väl med att utveckla en produkt för klinisk prövning som mäter de viktiga parametrarna på ett säkert och bra sätt, säger Niklas Hagman, elektronikkonstruktör och systemansvarig för Cerebri inom Together Tech. 

Projektet innebär en trepartskonstellation, då även det estniska företaget Thorgate är med. De ansvarar för att säkerställa hanteringen av datan uppe i molnet.  

- Vi är ett starkt team på cirka 15 personer som deltar i det spännande utvecklingsarbetet, fortsätter Niklas Hagman. 

Nordic Brain meeting

Klinisk studie viktig 

Produktens användarvänlighet utvärderas i en studie som utförs på St Olavs sjukhus i Trondheim. Närmast väntar en klinisk studie, där hälften av patienterna får använda Cerebri under ett 12 veckors behandlingsprogram. Båda grupperna ska använda dagbok kring upplevd migrän.  

- Målet för studien är att kunna visa att innovationen minskar intensiteten eller frekvensen av migränattacker eller båda delar, säger Cathrine Ro Heuch, Nordic Brain Tech.

Samtliga värden som mäts ska visualiseras i appen och ambitionen är att patienterna ska öva sig i att kunna styra parametrarna, så att anfallen minskar eller uteblir. Att dela data med sin läkare är en annan möjlighet till att kunna analysera symtom och utveckling över tid. Syftet är att kunna få bättre kontroll över sjukdomen.

brain_medtech

En långsiktig satsning

Together Tech har levererat sensorkit till Nordic Brain Tech inför de olika studierna.  

- Det är spännande att se hur produkten vi har utvecklat synkar ihop med appen, säger Niklas Hagman

Nästa steg i projektet för Together Techs del är att arbeta vidare med utvecklingen av serieprodukten av sensorerna  som ska CE-märkas och lanseras på marknaden.  

- Vi för också en dialog kring hur vi kan fördjupa och utveckla samarbetet ytterligare, avslutar Niklas Hagman. 

nbt_pulse_measure

Nordic Brain Tech är ett spin off-företag från Norges tekniska naturvetenskapliga universitet (NTNU) och St. Olavs sjukhus. Företaget grundades 2019. Utvecklingen av Cerebri är delvis EU-finansierad genom Eurostar. Läs mer om Nordic Brain Tech

nordic brain tech logo vit

Kontakt

Niklas Hagman
Niklas Hagman
Senior Electronics Engineer

Relaterat innehåll

Balancing stones and Medtech projects
Produktutveckling med människors hälsa och teknisk precision i balans
Tree with roots and crown connected
Mjukvarusystem för en bättre (digital) värld