Hoppa till huvudinnehåll
trees_winter

En bättre värld och BWi

Globala målen som inspiration och vägvisare

Vårt arbete för en bättre värld utgår från de globala målen 

Together Techs vision är Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld och vi vill vara en inspiration och drivkraft i den hållbara omställningen. När du samarbetar med oss märker du av vårt engagemang och kunnande på olika sätt.

Vi fokuserar främst på dessa områden

 • God hälsa och välbefinnande - motsvarande det globala målet nr 3
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - motsvarande det globala målet nr 9
 • Hållbar konsumtion och produktion - motsvarande det globala målet nr 12

Jämlikhet och jämställdhet är högt prioriterat för oss - motsvarande det globala målet nr 5. Och självklart är globala målet nr 17, Partnerskap för målen, en stor inspiration för ett företag som heter Together Tech!

"Med vår ISO 14001-certifiering och visionen "Vi utvecklar produkter för en bättre värld", inledde vi vår hållbarhetsresa år 2010. Drivkraften är vår ambition att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar genom vår verksamhet.

Glädje, Omtanke och Ambition är starka värderingar som varje dag inspirerar oss att samarbeta och förbättra.

Vi använder vår tekniska kompetens inom olika branscher för att minska miljöpåverkan genom våra uppdrag, främja cirkularitet och bidra till de globala målen genom partnerskap med våra kunder, akademi, industrihubbar och affärspartners.

Vår ESG-policy återspeglar vårt engagemang för etiska och hållbara metoder, i linje med FN:s Global Compact-principer.

Vi välkomnar alla som vill arbeta för hållbarhet genom samarbete och innovation, och tillsamman bidra till en bättre värld."

Sara Lindmark, CEO, Together Tech

Sara Lindmark Global Compact Statement

Better World index – BWi 

För att kunna mäta vår väg mot visionen bedömer vi alla våra uppdrag genom en metod som vi själva utvecklat. BWi är kopplat till FN:s globala mål. Vår strävan är att hela tiden öka vårt BWi och vi har ambitiösa mål och planer för hur vi ska göra det. 

workplace meeting

Vår viktigaste positiva påverkan på de globala målen sker i utvecklingsprojekten

Med teknikens hjälp utvecklar vi produkter och digitala lösningar, som till exempel olika typer av medicintekniska hjälpmedel som bidrar positivt till människors hälsa och välmående. Ett annat stort område för oss är elektrifiering och säkerhetslösningar inom mobilitetssektorn. Detta bidrar både till klimatet och människors säkerhet och kommunikation. Vi tar också fram tekniska lösningar för att på olika sätt hushålla med jordens resurser och minska på avfall.

Innovationsarbete för en bättre värld 

Innovationsprojekten vi bedriver har en inriktning av basforskning där vi utreder om tekniker och idéer är möjliga. Vi försöker hitta disruptiva tekniker som kan skapa helt nya lösningar på kända problem, och som när utvecklingen går framåt kommer att kunna ge skalbarhet.

På så sätt kan vi vara med och bidra till omställningen på ett större plan. Genom att vara med i tidiga utvecklingsfaser kan vi hitta lösningar som verkligen kommer att göra skillnad för en bättre värld och utveckla vår kompetens. 

Electronics

Andra engagemang och aktiviteter som bidrar till en bättre värld 

Med våra värderingar och vår vision vill vi utmana oss själva, sätta ambitiösa mål och gå ett steg längre än det nödvändiga. Vi vill vara en positiv kraft och bidra så långt vi bara kan. 

I vårt samarbete med högskolor och universitet sporrar och utvecklar vi den kunskap och erfarenhet studenterna har med sig ut på arbetsmarknaden för att på bästa sätt kunna stötta vår vision att utveckla framtidens produkter för en bättre värld. 

Fler exempel på vad vi gör

 • Strukturerat säkerhetsarbete och höga miljökrav på våra tjänstebilar 
 • Strukturerat arbete för att öka jämställdhet och jämlikhet 
 • IGEday – Introduce a girl to Engineering Day 
 • Mångfaldsperspektiv i våra uppdrag 
 • Head of Equality & Diversity 
 • Rutiner för återvinning, energieffektiva kontor och utrustning, inget flaskvatten 
 • Partnerskap med mijöorganisationer och FN 
 • Deltagare i UN Global Compact
electric_drive

Kontaktpersoner

Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability
Vanja Wennergren
Vanja Wennergren
Supervisor Environment & Quality

Läs mer om vårt erbjudande inom hållbar produktutveckling!

Coral reef in the ocean
Vi hjälper dig framåt på vägen
Saygoodbyetogreenwashing
Genom vår ESG-policy tar vi ansvar för vi påverkar miljön, samhället och styrningen av vårt bolag.