Hoppa till huvudinnehåll
Case

Molntjänst för cancerdiagnostik

Att utveckla en stabil och pålitlig medicinteknisk mjukvara kräver stort fokus på kvalitet, och för att veta om önskad kvalitet är uppnådd måste systemet testas noggrant. För Elypta var just hög kvalitet centralt, och genom att utveckla själva produkten och ett anpassat testsystem parallellt säkerställdes ett viktigt steg för människans ökade välbefinnande!

brain_medtech

En idé om att ligga steget före

2018 blev vi kontaktade av Elypta, ett startupbolag sprunget ur Chalmersmyllan. De hade en idé för hur man med bättre säkerhet monitorerar tidigare cancerpatienter efter behandling för att kontrollera att sjukdomen inte är på väg tillbaka.

De behövde en partner för att utveckla mjukvaran, som en central del av produktidén, och vände sig därför till oss, mycket tack vare vår långa erfarenhet inom medtech. 

Machine learning för mänskligt välmående

I korthet gick idén ut på att utveckla flytande biopsier för olika cancerformer där biomarkörer gör det möjligt att upptäcka cancern tidigt, övervaka återfall samt förutsäga patientens svar på behandling.

Nivån av glykosaminoglykaner i blodet har visat sig vara en mycket exakt indikator. När testet med blod- eller urinprov har utförts analyserar maskininlärningsalgoritmer resultaten och jämför dem med tidigare kliniska data. 

Flow chart of cancer diagnostics

Höga krav på kvalitet och säkerhet

En central del av lösningen bestod av en webtjänst/molnlösning med microservice-arkitektur som skulle utföra själva analysen. Som alltid så innebär weblösningar integration av många olika mjukvaror som ska fungera tillsammans.

Den stora utmaningen var att få alla detaljer på plats, och varje detalj måste vara minutiöst testad. För att verifiera produkten krävs runt 700 olika testcases, vilket naturligtvis kräver ett automatiserat testsystem.

Sådant tar tid, vilket ofta är fallet när det kommer till medtech. Riskanalysen är central eftersom det ytterst handlar om patientsäkerhet, vilket såklart gör att även cybersäkerhet varit ett annat viktigt krav. Utvecklingen av molnlösningen och testsystemet skedde parallellt och de två processerna gav insikter till varandra. I skrivande stund har vi lämnat en verifierad MVP för klinisk evaluering, och vi har goda förhoppningar om ett positivt resultat.  

cloud_women

Nya insikter – och en bättre värld 

Mjukvaran kommer att bidra till att man på ett enklare sätt kan se indikationer på ifall sjukdomen är på väg tillbaka. Ett bra sätt att spara in på dyra undersökningar, och kanske även göra undersökningen mer tillgänglig.  

Men ett annat minst lika viktigt resultat är de insikter vi tillgodogjort oss. Vi utvecklade inte bara en, utan två olika lösningar från ett blankt papper; mjukvaran och testsystemet. Båda lösningarna spelar en stor roll i arbetet mot att skapa större trygghet för cancerpatienter. 

Människors hälsa är en viktig ingrediens i arbetet mot en bättre värld, och tack vare det här projektet hjälpte vi Elypta att ta ett viktigt steg framåt.  

Medtech

Tech stack och standarder

  • .NET / C#
  • Docker
  • SpecFlow
  • AWS
  • ISO13485
  • ISO14971
  • IEC62304
people looking at futuristic screen

Kontakt

Håkan Rolin
Håkan Rolin
Manager Software Development

Relaterat innehåll

Tree with roots and crown connected
Mjukvarusystem för en bättre (digital) värld
Balancing stones and Medtech projects
Produktutveckling med människors hälsa och teknisk precision i balans