Hoppa till huvudinnehåll
Test och verifiering

I HIL-testsystem kan bilar provbromsas innan de finns

car_ai

På Together Tech tycker vi passionerat mycket om utmaningar. De kan vara teknikrelaterade, tidplaner som tycks omöjliga, lösningar som ska rymmas inom snäva kostnadsramar eller produktutveckling där andra har gått bet.

Med dagens snabba tekniska utveckling inom olika branscher finns det gott om utmaningar. Ett exempel är inom Automotive som har ett snabbt växande behov av att genomföra virtuella istället för fysiska tester av elektroniska styrenheter. Man gör det bland annat med Hardware-In-The-Loop (HIL) testsystem.

Elektrifiering, kontinuerlig innovation, massor av elektronik och allt kortare tid från idé till marknadslansering ställer nya krav på fordonsindustrins testapplikationer. Allt fler tester flyttas över från fysiska testceller till virtuell testning i HIL-testsystem. Together Tech har utvecklat kompletta HIL-testsystem för kommersiella fordon. Vi har också många års erfarenhet av att utveckla testsystem och testriggar för konstruktions- och verifieringstester. I den här artikeln vill vi sätta fokus på HIL som är ett spännande delområde inom testning. Det blir extra spännande när fler branscher tar steget över till HIL-simulering. 

Fler branscher än Automotive HIL-simulerar

För Automotive finns siffror som visar på behovet av HIL. Idag står elektroniken för cirka 40 procent av en bils totala kostnad. År 2030 kan det ha ökat till 45 procent. I nya bilar kan det finnas mer än hundra elektroniska enheter för exempelvis styrning, komfort, bromsar och många andra säkerhetsfunktioner. När en bilmotor blir tillgänglig för sluttester kan så mycket som 95 procent av motorstyrenhetens testning ha slutförts med hjälp av HIL-simulering. Komplexiteten och antalet styrenheter växer konstant vilket gör att testbehoven ökar. 

Virtuella testmiljöer och HIL-simulering har funnits i många år, men användningen av HIL har breddats till nya branscher och det är en utveckling som kommer att fortsätta. Vid utveckling av steriliseringsmaskiner för sjukvården ger HIL-testning stora energi- och vattenbesparingar under utvecklingsfasen. Radarsystem kan utvärderas, och mängden flygningar minskas (bra för miljön!), när radarmål simuleras med HIL. Vid utveckling av pilotfunktioner i flygplan används HIL-testsystem för att simulera mänskliga faktorer och beteenden. Under den senaste åren har också HIL börjat användas för att verifiera stabiliteten och feltoleransen hos storskaliga elnät

Ultrasnabb leverans av två testriggar

Behovet av HIL-testsystem är med andra ord stor och blir hela tiden större. 

- Vårt huvudfokus idag är på Automotive, men vi bevakar utvecklingen inom andra marknadssegment. Det helhetskoncept vi har för nyutveckling och uppgradering av testriggar kan appliceras på andra områden och vi ser en mycket stor potential för vårt erbjudande inom HIL. Vi är en stark och komplett HIL-partner och det har vi också visat i de uppdrag vi haft inom fordonsindustrin, säger Mikael Duvander som är Business Unit Manager och övergripande kvalitetsansvarig på Together Tech.

2021 fick Together Tech i uppdrag att uppgradera ett äldre HIL-testsystem för tyngre fordon. Gamla komponenter skulle ersättas med nya och systemet skulle också få ny funktionalitet. Genom en uppgradering av systemarkitekturen ville man också göra HIL mer flexibelt och enklare att konfigurera. Uppdraget följdes sedan av en beställning på två helt nya testriggar. Detta projekt startade mot slutet av 2022 och testriggarna levererades till kund under 2023.

- Det här är mer än ett snabbt projekt inom HIL när det gäller att producera nya testriggar, det är ultrasnabbt. I vanliga fall tar sådana projekt betydligt längre tid. Att vi har den här kapaciteten är en styrka och den är viktig eftersom utvecklingstiderna inom exempelvis Automotive blir allt snävare, säger Mikael.

Hos oss finns inte ”det går inte”

För att tycka om utmaningar måste man vara envis. Aldrig ge upp, ständigt söka efter nya möjligheter och lösningar där andra ser oöverkomliga hinder. En av alla envisa hos Together Tech är Marko Koivumäki som är Business Unit Manager med inriktning mot Mechanical Engineering och Embedded Systems.

- I många projekt har vi hittat lösningar där andra har misslyckats. Att vi inte ger upp är något av ett signum för oss och att resonera ”det går inte” blir aldrig aktuellt. Jag tror också att vi är lite unika när det gäller förmågan att kundanpassa testkoncept när standardlösningar inte räcker till. Vår ambition sträcker sig också bredare än till det rent tekniska. Att vi erbjuder utbildningar och lägger stor vikt vid utformning av dokumentation och användarmanualer för testriggarna är viktigt och värdesätts av våra kunder, säger Marko. 

people_working_mechanics

Bra komponentval skapar viktiga kundvärden

Hållbarhet har hög prioritet för Together Tech och vägleder oss också i arbetet med att utveckla testriggar. Det gäller bland annat valet av komponenter. Under de senaste åren har komponentbrist blivit en realitet som även vi måste ta hänsyn till i vår produktutveckling. Vi hittar ändå alltid vägarna fram till bra komponentval.

Genom att konstruera hårdvara där komponenter enklare kan bytas ut och uppgraderas förlängs testriggarnas livslängd samtidigt som uppdateringar underlättas. För branscher där teknik- och produktutvecklingen går extremt snabbt kan vår design av testriggar skapa viktiga kundvärden. Våra kunder inom Automotive vet det och vår ambition är att på sikt även hjälpa företag i andra branscher som behöver HIL-testsystem.   

HIL circuit board

Helhet och ansvar

Våra resurser och den breda kompetensen är en trygghet för våra kunder. Vi tycker om att ta totalansvar och vid utveckling och modernisering av testriggar innebär det bland annat att vi;

  • Tar totalansvar för hela utvecklings- och tillverkningsprocessen fram till leverans och driftsättning av kompletta testriggar
  • Projektleder under alla delar av processen
  • Bidrar med all nödvändig kompetens inom elektronik, mekanik och mjukvaruutveckling
  • Utvärderar och väljer produktionspartners och underleverantörer
  • Uppgraderar befintliga testriggar
handshake

Kontakt

Mikael Duvander
Mikael Duvander
CQO & Technical Advisor
Marko Koivumäki
Marko Koivumäki
Manager Mechanical Engineering

Relaterat innehåll

Geopard running on the savannah
Smidig, löpande och följsam produktutveckling för just ditt uppdrag
Hands embedding and securing a visual content
Produktens hjärna i goda händer
mechanics
Morgondagens kunskap för framtidens produkter