Hoppa till huvudinnehåll
IoT

IoT Platform "Connect"

En smidig och skalbar start på din IoT-resa

Vår egen IoT plattform

Vår egen plattform för IoT kan implementeras och användas i många olika miljöer och applikationer. Den möjliggör ett snabbt sätt att komma igång om du står i början av din IoT-resa och kanske inte har någon lösning sedan tidigare.

Vi vänder oss till fastighetsägare eller andra aktörer med behov av att övervaka och styra olika system i byggnader, företag med produktionsanläggningar där man vill styra och övervaka produktionsutrustning eller där behov finns att spåra utrustning under till exempel transporter. Ett annat område är övervakning av utrustning i svåråtkomliga eller farliga miljöer. Plattformen lämpar sig för både B2B och B2C-applikationer.

Skalbar plattform

Vi erbjuder våra kunder en säker, flexibel och skalbar plattform för IoT där vi kan koppla upp trådlösa sensorer för mätning, analys och styrning. Sensorerna i systemet kan mäta många olika parametrar, det kan handla om att mäta tryck, temperatur, fukt och CO2.

Sensorerna kan kopplas ihop och prata med varandra genom ett meshnätverk.  IoT-systemet kan ”tränas” att reagera på ett visst tillstånd och då aktivera ett larm eller en avisering om att något behöver åtgärdas.

computer_girl

Flexibilitet och kundanpassning

Vår IoT plattform tillåter kundanpassade interface eller så väljer du plattformens standard GUI. Som användare har du alltid tillgång till din realtidsdata och historiska data, oavsett var du befinner dig. Datan visualiseras i dashboards som vi bygger efter dina behov och önskemål.

IoT plattformen har stöd för både kund- och enhetshantering. Användare kan logga in i systemet via en webbportal eller mobilgränssnitt och se status och vidta åtgärder vid behov. 

Plattformen kan anpassas och utvecklas för de flesta produktapplikationer och användarscenarier. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av plattformen och adderar löpande ny funktionalitet. 

handshake

Uppkopplade byggnader

Inom fastighetsförvaltning och övervakning av byggnader var man tidig med IoT-lösningar. Med IoT finns det stora möjligheter för fastighetsägare att energieffektivisera och minska sina energikostnader. I fastigheter kan sensorer användas för att mäta temperatur, luftfuktighet, CO2-halter samt förbrukning av el och vatten. Ventilation och belysning kan styras och man kan koppla ihop säkerhetssystem för tex brand, passage och inbrottslarm.

Med vår plattform kan inomhusklimatet i byggnader både mätas och styras genom att systemet i realtid samlar in och strukturerar en stor mängd data som det sen lär sig agera på. Plattformen kan användas både i bostadshus, kommersiella byggnader och kulturhistoriska byggnader. 

Industriell IoT

Att genom sensorer som mäter till exempel temperatur, tryck och vibration kan ansvariga för produktionsanläggningar inte bara få ökad kontroll på sin produktion. En uppkopplad produktion ger dem också möjlighet att bättre nyttja anläggningens kapacitet, undvika driftstörningar och optimera processen.

Genom IoT kan maskiners tillgänglighet, prestanda och kvalitet mätas och visualiseras i realtid. Prediktiv analys och prediktivt underhåll gör att man kan undvika flaskhalsar, oönskade stopp och onödigt slitage. 

people_working_mechanics

Systemkomponenter i plattformen

I vår IoT-plattform ingår ett antal egendesignade systemkomponenter:

  • Sensorer för temperatur och fukt, t.ex. för betonggjutning
  • Router
  • Styrenhet för Zigbee eller lokalt nätverk
  • Gateway for 4G, Wifi eller Ethernet
  • Energy harvesting sensor med luftkvalitetsmätning, gas (VOCs, eCO2), tryck, temperatur och fuktighet
circuit board

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Peter Warlich
Manager Electronics & Software Development
maja schentz
Maja Schentz
Manager Jönköping