Hoppa till huvudinnehåll
Group Together Tech

Om oss

Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld!

Teknikkonsulter med passion för hållbar produktutveckling 

Den hållbara omställningen i vårt samhälle ställer både krav och skapar möjligheter. Den drivs till stor del av dedikerade ingenjörer som tar ansvar. Därför finns Together Tech. Vi specialiserar oss på produktutveckling och digitala lösningar och vill bygga långsiktiga och utvecklande relationer med alla vi samarbetar med. Tillsammans skapar vi en bättre värld med hjälp av teknik. 

När vi säger att vi har passion för hållbarhet så inkluderar vi människors välmående lika mycket som planetens. Vi är teknikkonsulterna med lika delar professionellt som personligt engagemang för människan och miljön. Engagemanget hos våra medarbetare bidrar både till hållbar produktutveckling och arbetsglädje! 

Snabba fakta 

 • Värdegrundat och deltagare i FN-initiativet Global Compact 
 • Välrenommerad expertis inom inbyggda system inklusive elektronik, mjukvara och mekanik 
 • Våra kunder är allt från startups till globala koncerner 
 • Ca 250 medarbetare + nätverk med underkonsulter 
 • Kontor i Göteborg, Trollhättan, Linköping, Norrköping, Jönköping och Stockholm 
 • Privat, ägarlett företag. Grundades av Ulf Aiff år 1987
 • Extern styrelse med 4 ledamöter  
 • Certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485 

Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld! 

Så lyder vår vision och den är något vi strävar efter och arbetar med varje dag. Vi älskar teknik och använder vår kompetens och vårt engagemang till att innovera och utveckla produkter och digitala lösningar som bidrar till en bättre värld. 

Som ingenjörer älskar vi att mäta och följa upp! Så pass mycket att vi har utvecklat en egen metod för att kunna mäta vår vision. Vi kallar den Better World index, eller BWi. Metoden grundar sig i de globala målen för hållbar utveckling. Med BWi mäter vi framför allt de uppdrag vi åtar oss, men det går också att ta hållbarhetstempen på dina produkter med BWi. 

 

Vår story

Glädje – Omtanke – Strävan 

Tre ord som sammanfattar och vägleder oss i våra val och beslut och uttrycker vad vi vill bidra med i mötet med andra människor, oavsett i vilken roll och vid vilken tidpunkt vi möter dem. Kalla det värdegrund eller filosofi eller vad du vill – våra aktiva värderingar håller ihop oss och ger vägledning i hur vi vill vara och samarbeta. 

Läs hela vår värdegrund 

Group photo with joyful people

Kunder och partners i teknikens framkant 

Våra kunder och partners verkar inom alla globala målområden vilket är oerhört lärande, utvecklande och inspirerande. Särskilt starka är vi inom branscherna MedTech, Mobility och Security. Kunderna gillar vår förmåga att snabbt kunna sätta ihop team med djup och bredd inom olika teknikområden, branscherfarenhet och förmåga att driva utvecklingsprojekt för ett specifikt kundbehov. Vår strävan är att hjälpa DIG att lyckas med ditt projekt!

Här kan du läsa vad våra kunder om oss

Våra fokusområden 

Vi följer FN’s globala mål och utvecklar tekniska lösningar framför allt inom målområdena

 • God hälsa och välbefinnande
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Hållbar konsumtion och produktion

Jämställdhet och jämlikhet är högt prioriterat hos oss, och vi arbetar aktivt för att rekrytera mångfald och se till att alla våra grupper är jämställda, från ledningsgruppen till projektteam och interna arbetsgrupper. Mångfald berikar det kreativa arbetet med problemlösning och innovation. 

Läs mer om vårt jämställdhetsarbete

Winter_trees_global_goals

Miljö och kvalitetsledning 

Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. För att kunna följa vårt bidrag till en bättre värld har vi kopplat vårt miljöarbete till FN:s globala hållbarhetsmål.  

Till våra policys 

Global Compact 

Vi deltar i initiativet UN Global Compact sedan 2022 och har implementerat de Tio Principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption i våra strategier och aktiviteter. Vi är engagerade i att respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, skydda miljön och arbeta mot korruption i allt vi gör. 

Vill du veta mer om vår Communication of Progress (CoP), kontakta vår Sustainability Manager

global compect

Extern styrelse som vässar oss ytterligare

Styrelsen tillför kompetens och erfarenhet inom teknik, entreprenörskap, affärsutveckling, tillväxt och ledarskap. Alla är viktiga områden på vår fortsatta resa och ambition att leverera det bästa erbjudandet inom hållbar produktutveckling och digitala lösningar till kunder och medarbetare.

Från vänster: Ragnar Åhgren, Magnus Helgesson, Jeanine Öhrstedt Holmgren och Harald Aiff samt Ulf Aiff, ordförande.

Together Tech Board members

Vill du veta mer om Together Tech? Kontakta oss

Sara Lindmark
Sara Lindmark
CEO
Anna Axelsson
Anna Axelsson
Regional Manager Göteborg/Trollhättan
Anna Öfwerman
Anna Öfwerman
Regional Manager Stockholm/Mälardalen