Hoppa till huvudinnehåll
Coral reef in the ocean

Sustainability

Produktutveckling på ett djupare plan

Hållbarhet är något vi tar på största allvar

Precis som vi tror att det är en avgörande fråga även för dig och ditt företag! Produkter behöver redan nu vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara, oberoende av vad produkten har för syfte för sina användare. Tillsammans med er kunder använder vi teknisk expertis och personligt engagemang till att utveckla framtidens produkter för en bättre värld. 

Frågeställningar runt hållbar produktutveckling

  • Hur ska fysiska produkter och digitala lösningar bidra till en bättre värld? Går det att minska nuvarande negativa påverkan? 
  • Vad kräver lagen? Och hur möter vi lagkraven rent tekniskt? 
  • Innebär hållbarhet alltid extra kostnader – eller finns det ekonomiska vinster att göra? 
  • Vad efterfrågar och förväntar sig våra kunder och andra intressenter?  
  • Vilken omställning behöver vi göra i vår produktportfölj för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva för både kunder och medarbetare?  

Tillsammans gör vi skillnad – varje timme, varje dag! 

Vi har tusentals timmar av teknisk utveckling och erfarenhet inom bland annat Medtech, Mobility och Security, där vi vägt in effekterna av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vårt viktigaste bidrag sker i kundernas produktutveckling, där vår expertis och drivkraft förstärker och gör skillnad, varje timme och varje dag. Våra medarbetare har kunskaper inom hållbarhet och de globala målen, anpassat utifrån sina olika teknikområden som till exempel kraftelektronik, energieffektivisering, textila material, kemi, electromobility, förnyelsebara energikällor, polymera material och digitalisering. 

Winter_trees_global_goals

Expertis och samarbeten inom Innovation och Sustainability 

Våra specialiserade konsulter inom innovation och hållbarhet bidrar som rådgivare eller teknisk expertis i kortare eller längre insatser. Kompetensen finns samlad hos oss och vi arbetar framför allt i kunduppdrag hos teknikledande företag, eller i olika typer av samverkansprojekt med framstående högskolor, universitet och specialiserade partners.  

Gemensamt är att vi alla ser hållbarhet som en förutsättning för de innovativa lösningar som måste till för att göra verklig skillnad. Vårt mindset i produktutveckligen är att utveckla i riktning mot vad vi vill ha mer av, det vill säga hållbara lösningar och inte ifrån vad vi inte vill ha, vilket är onödig konsumtion och utsläpp. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss

Gustaf Kabroo
Gustaf Kabroo
Innovation & Sustainability Engineer
Karina Bret
Karina Bret
Sustainability Engineer
Thomas Steindahl
Thomas Steindahl
Chief Innovation Officer