Hoppa till huvudinnehåll
security_avlang

Security

En tryggare värld är en bättre värld

Det är en mänsklig rättighet att känna sig trygg och säker

Tyvärr är det här ingen självklarhet, vilket blir extra tydligt i vår ständigt föränderliga och oförutsägbara värld. 

Våra uppdrag inom Security handlar om allt från försvarandet av demokratiska rättigheter till människors vardagstrygghet. Exempel på områden som vi har kompetens inom är system för trafikledning, kommunikation, navigering och övervakning för flyg och sjöfart samt satellitsepareringssystem, och då har vi bara skrapat på ytan. Vi har även de rutiner och processer som behövs för att kunna göra säkerhetsklassning, vilket kan krävas för uppdrag inom försvarsindustrin.

Genom att delta i utvecklingen av högteknologiska system och produkter som förbättrar människors säkerhet bidrar vi till att skapa ett bättre liv för både samhället och vardagen. Det är ett arbete som tydligt sammanfattar vad vi menar med Better World Tech!

Produktionsteknik och beredning

De växande kraven inom Security innebär ett ständigt inflöde av nya produktlösningar. Vår långa erfarenhet inom produktionsteknik, flygteknik och beredning inom till exempel försvarsindustrin, skapar goda förutsättningar för en sömlös vidareslussning till produktionen. 

Exempel på uppdrag vi utfört: 

 • Beredning av el- och mekanikinstallationer
 • Uppföljning och kvalitetssäkring av tillverkningsberedningar och tillverkningsprocesser
 • Kravställning samt granskning av konstruktionsunderlag 
 • Ständiga förbättringar 
 • Implementering av produktförändringar och upprättande av arbetsinstruktioner 
 • Industrialisering av nya processer
people_working_mechanics

Mekanikkonstruktion

Nya material och tillverkningsmetoder samsas med CAE, där vi har kunskap inom de vanligaste verktygen på marknaden. Prototyp eller storskalig tillverkning? Våra ingenjörer har mångåriga kunskaper för alla behov och uppdrag!

Exempel på uppdrag vi utfört: 

 • Konstruktion av kritiska, lastbärande strukturer
 • Verktygskonstruktion, för tillverkning och montering
 • Design, dimensionering och detaljkonstruktion av mekaniska system
 • Modularisering och effektivisering av CAD-modeller och produktstrukturer
drill_computer

Mjukvaruutveckling

I takt med att världen förändras måste produktutvecklingen anpassas efter de säkerhetsbehov som uppstår, och där har mjukvaran en nyckelroll. Vi på Together Tech utvecklar framtidens mjukvarusystem, där ett friktionsfritt samband mellan usability, funktionalitet och trygghet garanterar dig att dina produkter gör jobbet! 

Exempel på uppdrag vi utfört: 

 • Mjukvaruutveckling för enheter inom säker kommunikation
 • Mjukvaruutveckling inom undervattensystem
 • Testutveckling för enheter inom säker kommunikation
water_mashine

Embedded Systems

Vi har utvecklat inbyggda system sedan åttiotalet och har stor erfarenhet av olika hårdvaror, microcontrollers, kommunikationsgränssnitt, utvecklingsmiljöer och konfigurationsverktyg. Vi ser helt enkelt till att dina produkter fungerar på rätt sätt! 

Exempel på uppdrag vi utfört: 

 • Firmwareutveckling
 • Utveckling av drivrutiner
 • Protokollimplementering
circuit board

System- och komponentverifiering

Sedan flera år tillbaka har vi konsulter som enbart arbetar med system- och komponentverifiering. Det är ett resultat av strängare lagkrav och standarder för hur verifieringen ska utföras, men även en naturlig process för oss på Together Tech. Vår kvalitetskontroll är lika minutiös som den är självklar. 

Exempel på uppdrag vi utfört:

 • Analys av tester för miljötålighet
 • Validering av designkrav (FAI - First Article Inspection)
3d printing

Testutveckling och mekanisk provning

Det ligger i områdets natur att du måste kunna lita på att de lösningar och produkter vi utvecklar uppfyller samtliga lagkrav som ställs. Därför tar vi alltid fram specialanpassade testmetoder parallellt (eller till och med innan) själva produktutvecklingen, manuella såväl som automatiserade. 

Exempel på uppdrag vi utfört: 

 • Utveckling av testprocedurer
 • Genomförande av tester i provrigg 
 • Analys och dokumentation av genomförande och resultat
drill_mechanical

Security - ett Together Tech i miniatyr 

Du hittar så gott som alla av våra kompetensområden inom Security, och vår lista av högintressanta projekt är lång och omfattande. De produkter och system vi utvecklar ger mätbara resultat, men något som inte går att mäta är den dedikation med vilket våra medarbetare tar sig an sina uppdrag. När du anlitar oss kan du vara trygg i att det utförs av högkompetenta och strukturerade ingenjörer som drivs av nyfikenhet, engagemang och en stark ansvarskänsla. Ingen utmaning är för stor när det handlar om att skapa en bättre värld. 

Vill du veta mer? Kontakta oss

Ingo Aiff
Ingo Aiff
Manager Manufacturing Engineering
Peter Warlich
Manager Electronics & Software Development
Susann Alsibai
Susann Alsibai
Manager Software Development