Hoppa till huvudinnehåll

Policys

ESG-policy 

Genom vår ESG-policy tar vi ansvar för hur vi påverkar miljön, samhället och styrningen av vårt bolag. 

Läs en förkortad version av vår ESG-policy

Uppförandekod för leverantörer

Kvalitetspolicy 

Together Tech ska vara en innovativ leverantör av teknisk utveckling. Vårt främsta mål är engagerade kunder.

Det uppnår vi genom att: 

 • Skapa en djup och utvecklande relation. 
 • Förstå kundens behov och krav och föreslå den bästa lösningen. 
 • Vara kompetenta, samarbetsvilliga och pålitliga. 
 • Följa tillämpliga lagar och krav och;
 • Genom ständiga förbättringar utveckla oss själva, vårt arbetssätt och bevara effektiviteten i vårt kvalitetssystem

Miljöpolicy 

Som leverantör av innovativa tekniska lösningar är vår ambition att bidra till en bättre värld tydlig:

 • Vi hjälper kunder att utveckla miljövänliga, socialt effektiva och ekonomiskt bärkraftiga lösningar.
 • Vi gör det möjligt för våra medarbetare att bidra till produktutveckling som stödjer koldioxidneutral och cirkulär ekonomi.

I vår verksamhet prioriterar vi:

 • Löpande utvärdering och minskning av vårt koldioxidavtryck.
 • Användning av förnybar energi i våra anläggningar.
 • En adekvat resurshantering för att förhindra föroreningar och minska konsumtion.
 • Att uppmuntra våra nyckelleverantörer till att minimera deras miljöpåverkan, inklusive deras koldioxidavtryck.

Vi arbetar engagerat med ständiga förbättringar och upprätthåller efterlevnad av lagar och intressentkrav, relaterade till våra miljöaspekter och vår egen materialitet.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och miljöfrågor

Kontaktpersoner

Mikael Duvander
Mikael Duvander
CQO & Technical Advisor
Vanja Wennergren
Vanja Wennergren
Supervisor Environment & Quality