Hoppa till huvudinnehåll
Saygoodbyetogreenwashing

Vår ESG-policy

Genom vår ESG-policy tar vi ansvar för vi påverkar miljön, samhället och styrningen av vårt bolag.

Miljö

I strävan efter en bättre värld utvärderar vi projekt genom Better World-indexet, i linje med FN:s hållbarhetsprinciper. I samarbete med partners tillhandahåller vi tekniska lösningar som syftar till att förbättra för planeten, människor och välstånd.

Medarbetarnas kompetens är nyckeln, och utbildning och livslångt lärande prioriteras.
Vi strävar efter att minska koldioxidutsläppen, engagera leverantörer, anställda och kunder. Vårt engagemang för klimatåtgärder beskrivs i vår Climate Change Position Letter.

Miljövänliga arbetsplatser, transporter och teknikuppgraderingar prioriteras. Vi minimerar miljöpåverkan genom att eliminera onödiga förbrukningsvaror och involvera anställda i resurssparande, vilket främjar en hållbar framtid.
 

Socialt

Together Tech respekterar mänskliga rättigheter, stödjer FN-konventionen och betonar jämlikhet, mångfald och rättvisa jobbmöjligheter. Vi väljer uppdrag som främjar mänskliga rättigheter och främjar ett rättvist samhälle.

Medarbetarnas välbefinnande är en prioritet, vilket säkerställer säkerhet, rättvisa arbetsförhållanden och frihet från diskriminering genom regelbundna revisioner och aktiva mekanismer för whistleblowing.

Vi fördömer barnarbete, tvångsarbete och diskriminering och vägrar partnerskap med kränkare. Våra transparenta processer, opartiska rekrytering och fokus på jämställdhet bygger en inkluderande arbetsplats. Sociala initiativ inkluderar praktikplatser, stöd till kvinnor inom teknik och hållbara välgörenhetsorganisationer.

Tillsammans med strategiska partners tar vi oss an globala hållbarhetsutmaningar, följer etiska rutiner för leveranskedjan, främjar mänskliga rättigheter, miljöskydd och rättvis konkurrens.

 

Styrning

Together Tech prioriterar ekonomisk aktsamhet, att följa strikta riktlinjer, rättvis handelspraxis och skatteansvar. Vi främjar transparens och uppmuntrar anställda att rapportera intressekonflikter.

Styrelsen säkerställer ansvarsskyldighet över våra enheter. En beredskapsplan tar upp nya risker, och uppdateras kontinuerligt. Whistleblowing-mekanismer överensstämmer med svensk lag. Vi följer strikt juridiska krav och främjar förtroende genom transparens.

Regelbunden självutvärdering förbättrar vårt hållbarhetsarbete, vilket gör det möjligt för oss att bedöma institutioner som Global Compact. Korrupta aktiviteter, inklusive penningtvätt och mutor, fördöms otvetydigt.

Sara Lindmark
Sara Lindmark
CEO
Vanja Wennergren
Vanja Wennergren
Supervisor Environment & Quality