Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet  och jämlikhet

Vad har det med teknik att göra? Väldigt mycket, om du frågar oss på Together Tech. Faktum är att det finns tydliga indikationer på att ju mer jämställda och diversifierade arbetsgrupper är, desto bättre blir slutresultatet.

Här kan du läsa om Together Techs målsättning att skapa en mer jämställd och jämlik arbetsplats för att på så sätt skapa teknik för en bättre värld. 

Sverige har kommit längre än de flesta andra länder i sitt jämställdhets- och jämlikhetsarbete, men det innebär inte att man kan ligga på latsidan. Tvärtom. Det finns fortfarande mycket att göra och anledningarna är fler än de rent politiska.  

Annika von Hofsten arbetar på Together Tech som Manager Software Development. 2020 antog hon också rollen som Head of Diversity & Equality, på många sätt en drömroll för Annika:  

"Jag har brunnit för de här frågorna i hela mitt vuxna liv, så det passade mig som handen i handsken." 

Ann

Ett arbete från grunden 

Annikas arbete inleddes med en intern undersökning i bolagets ledning för att fastställa nuläget och vilka utmaningar som låg framför dem. Ganska snart insåg arbetsgruppen att det i första hand handlar om att skapa en gemensam kunskapsbas kring varför ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete är viktigt. Om inte alla har samma utgångsläge är det svårt att skapa konstruktiva diskussioner. Beslut togs att satsa på utbildning samt kreativa workshops. Det infördes även nya policys och inkluderande processer. 

- En policy som ligger i förgrunden handlar om könsfördelningen i team och enheter. Enligt Jämställdhetsmyndigheten anses det vara en jämn könsfördelning om andelen kvinnor respektive män i en grupp ligger inom 40/60 procent. Idag ligger den generella könsfördelningen på Together Tech på ungefär 35/65 procent. Vår deadline för att falla inom ramen är satt till slutet av 2023. Det viktiga är att föra ut budskapet och att alla jobbar mot samma mål.  

Hur tas det här arbetet emot?  

Together Tech tar dessa frågor på allvar. Vi har det i åtanke vid rekrytering, vid onboarding och gör vårt bästa för att ha det högt på agendan i allt vi gör. Vi har, som alla andra, vissa områden vi kan bli bättre på och jobbar kontinuerligt på att alla våra anställda ska ha en gemensam kunskapsgrund att stå på och styra i samma riktning. 

- Ju mer diversifierad en arbetsgrupp är, desto större chans är det att slutprodukten riktas till en större grupp användare. Det behövs blandade arbetsgrupper vad gäller erfarenheter, kön, ålder, etnicitet, och så vidare. Om ett team är alltför homogent riskerar slutprodukten att bli framtagen för en målgrupp som liknar arbetsgruppen. Det här är så klart inget som sker medvetet, men slutresultatet riskerar att bli begränsat.  

Group

En ojämnt fördelad bransch 

Vi ser idag en majoritet av män i ingenjörsbranschen. Andelen kvinnor bland alla nyutexaminerade ingenjörer är 35 procent, och andelen är ännu mindre inom vissa specifika teknikområden, exempelvis elektronik och mjukvaruutveckling, två av Together Techs huvudområden. Vi ser ett visst generellt intresse från kvinnor från andra länder att komma till Sverige och arbeta, just för att vi har ett rykte om oss att vara mer jämställda och jämlika än andra länder. Tyvärr täcker detta inte upp hela behovet på varken marknaden i stort eller internt hos oss.

Därför är det viktigt att arbetet fortsätter. Vi på Together Tech gör vårt bästa för att i alla situationer ha dessa frågor i åtanke, exempelvis vid rekrytering. Det kan handla om allt från hur vi formulerar och uttrycker oss i våra platsannonser till var annonserna placeras. Vi driver även frågan på en större nivå där vi är med och påverkar genom att till exempel engagera oss i initiativ så som IGEday samt medverka på mässor och event som syftar till att öka andelen kvinnor i branschen. 

Vi gör vårt bästa för att leva upp till våra kärnvärden och arbetar hårt för att skapa en så inkluderande verksamhet som möjligt. Annika avslutar: 

- Det är lätt att stirra sig blind på mål; det viktiga i det här sammanhanget är att fortsätta! Att göra vad man kan, för ATT man kan. Vi på Together Tech har kommit en bra bit på vägen och gör vårt bästa för att skapa en så inkluderande verksamhet som möjligt. Vi jobbar för en bättre värld, och vårt arbete är ett mycket bra exempel på det!  

Sunny people

Vill du veta mer om hur vi arbetar med jämställdhet och jämlikhet? Kontakta oss!

Annika von Hofsten
Annika von Hofsten
Manager Software Development, Head of Equality & Diversity
Kristina Tollbo
Kristina Tollbo
HR & People
Thomas Steindahl
Thomas Steindahl
Chief Innovation Officer