Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhet  och jämlikhet

Vad har det med teknik att göra? Väldigt mycket, om du frågar oss på Together Tech. Vi arbetar med innovation och utveckling av nya produkter och lösningar och ju mer diversifierad ett team är desto större är sannolikheten för att slutprodukten/lösningen som tas fram inkluderar en bredare grupp av slutanvändare. Forskning visar dessutom att när olika perspektiv möts stimuleras problemlösning, innovation och kreativitet. Ett riktigt mervärde! 

Som företag strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta aktivt, förebyggande och strategiskt med likabehandling, mångfald, jämställdhet och inkludering. 

Annika von Hofsten som arbetar som Business Unit Manager Software Development på Together Tech antog 2020 också den nya rollen som Head of Diversity & Equality, på många sätt en drömroll för Annika:     

"Jag har brunnit för de här frågorna i hela mitt vuxna liv, så det passade mig som handen i handsken att få möjlighet att driva detta viktiga strategiska arbete framåt. Tillsammans i arbetsgruppen prioriterade vi inledningsvis bland annat att skapa en gemensam kunskapsbas inom jämställdhets- och jämlikhetsområdet genom utbildning och kreativa workshops samt införandet av en ny policy kopplat till könsfördelning i interna team och enheter."

Annikas

En ojämnt fördelad bransch

Som tech- och ingenjörsbolag verkar vi inom en ojämnt fördelad bransch. Andelen kvinnor bland nyutexaminerade ingenjörer är fortfarande lägre, ca 35 %. Inom exempelvis elektronik och mjukvara som är två av Together Techs huvudområden, är andelen ännu lägre. 

Hur ser det ut hos oss? I slutet av 2023 uppgick den totala andelen kvinnor inom företaget till 33% och andelen kvinnor i ledande ställning motsvarande period var 52%.

Kvinnliga förebilder

Initiativ för ökad jämställdhet

Vi strävar efter att vara en stark röst i detta sammanhang och arbetar aktivt på olika nivåer både inom och utanför bolaget för att påverka och bidra till en mer jämlik och diversifierad bransch. Vi har till exempel under flera år engagerat oss i initiativet Introduce a Girl to Engineering Day, IGE-Day, som syftar till att låta tjejer och icke-binära få möjlighet att testa på livet som ingenjör för en dag hos oss. Vi medverkar även löpande på mässor och event med fokus på att öka andelen kvinnor inom branschen.

- Det är lätt att stirra sig blind på siffror och mål; det viktiga i det här sammanhanget är att fortsätta! Vi har kommit en bra bit på vägen och gör vårt bästa för att leva upp till våra kärnvärden och skapa en så inkluderande verksamhet som möjligt. Vi jobbar för en bättre värld, och vårt arbete är ett mycket bra exempel på det!” Annika von Hofsten.  

Internationell rekrytering

Sverige som land ligger generellt sätt långt fram i jämställdhets- och jämlikhetsarbetet och vi har under de senaste åren sett ett ökat intresse från kvinnor från andra länder att komma till Sverige och fortsätta sin karriär här, just på grund av vårt goda rykte och samhällsstrukturella förutsättningar. Något vi ser väldigt positivt på och strävar efter att främja. Genom åren har vi anställt många medarbetare med internationell bakgrund och idag har vi fler än 35 nationaliteter och rekryteringen sker över hela världen. Läs mer om hur vi stöttar våra internationella medarbetare och vad som lockar med att flytta till och börja jobba i Sverige. 

Karta

Vill du veta mer om hur vi arbetar med jämställdhet och jämlikhet? Kontakta oss!

Annika von Hofsten
Annika von Hofsten
Manager Software Development, Head of Equality & Diversity
Kristina Tollbo
Kristina Tollbo
HR & People