Hoppa till huvudinnehåll
Kugghjul

Hållbarhet i produktutvecklingens aktiviteter

Vill du ta ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå?

Många av våra kunder arbetar redan hårt för att förbättra hållbarheten i sina produkter. Vi har dock märkt att dessa ansträngningar ofta förblir isolerade och man missar att integrera hållbarhet i produktutvecklingsprocessens tidiga faser. Detta begränsar den totala effekten i produktportföljen, man går miste om potentiella möjligheter, eller i värsta fall riskerar goda initiativ att uppfattas som "greenwashing".

Hållbarhet tidigt i designprocessen - "game-changing" mindset

Vår systematiska approach väger in hållbarhetsaspekter under de avgörande koncept- och designfaserna i produktutvecklingen. Men det är inte allt. Vi har också märkt att Life Cycle Assessment (LCA) och liknande verktyg underutnyttjas när det gäller att jämföra designalternativ över olika effektkategorier.

Vi tror att identifiering av de huvudsakliga hållbarhetsmöjligheterna för din produkt eller i dina egna produktutvecklingsprocesser kan spela en viktig roll i de tidiga designstadierna.

Vi är här för att hjälpa företag att frigöra LCAs eller andra liknande verktygs fulla potential och ta del av dess fördelar.

group of people in sofa

Börja enkelt!

Om ditt företag inte bedömer era produkters hållbarhet under de tidiga designfaserna kan du gå miste om värdefulla insikter. Vi rekommenderar att du börjar med en grov LCA med grunddata och gör en känslighetsanalys för att utforska osäkerheter, eller att du använder oss som rådgivare och tar hjälp med att bedöma era produkters hållbarhetsprofil.

Vårt team av experter, som besitter omfattande kunskap inom hållbarhetsfrågor och produktkrav, kan vägleda dig i att minska osäkerheter och anpassa kvalitativa verktyg som passar dina specifika behov.

Designa för hållbarhet

Multidisciplinärt tillvägagångssätt är nyckeln

Därför uppmuntrar vi dig att bygga ett team som inkluderar input från olika livscykelfaser, och använder våra experter som förstärkning inom olika typer av miljö-, sociala- och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpa dig att navigera i det långsiktiga arbetet mot hållbarhetsframgång. Vi kan också hjälpa dig att definiera en kvalitativ pre-life cycle assessment.

Låt inte potentialen i dina hållbarhetsinitiativ gå outnyttjad. Gör verklig skillnad genom att integrera hållbarhet från början i din produktutvecklingsprocess. Kontakta oss för att lära dig mer om hur vi kan stödja dina hållbarhetsmål och driva på en meningsfull förändring.

Kontaktpersoner

Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability