Hoppa till huvudinnehåll
Sustainability

Designa för hållbarhet

Circular stairs

Hållbarhet är det nya riktmärket för kvalitet

Att skapa en kvalitetsprodukt kräver systemiskt tänkande och att kunna förutse interaktioner och risker. Att se hållbarhet som grundläggande och inte valfritt, ligger i linje med vårt tillvägagångssätt. Välj Together Tech för att uppnå detta mål i din produkt!

Företag fokuserar olika i sitt hållbarhetsarbete. Vanligt är att prioritera juridisk efterlevnad eller branschstandarder. Några kraftsamlar runt företagsövergripande strategier och orkar inte riktigt bryta ner det till sina produkters hållbarhet. Hållbarhetschefer utan ingenjörsbakgrund och designingenjörer som inte är medvetna om komplexiteten i hållbarhetsarbetet riskerar att förminska utmaningarna som finns inbyggda produktutvecklingsprocesserna. Man fokuserar på kostnad, säkerhet och kvalitet men lämnar hållbarhet som sista prioritet.

Vanliga designmetoder är ofta begränsade till väsentliga förändringar eller energieffektivitetsförbättringar, vilket försenar eller till och med ignorerar verifiering av hållbarhetsfakta. Å andra sidan kan utvecklare av immateriella produkter sakna hållbarhetsinsikt: programvaruprodukters miljöpåverkan uppstår i användningsfasen och utvecklare missar ofta möjligheter till hållbara kodningsmetoder.

Hållbarhetsmedvetna företag kan ha dedikerade avdelningar, men deras engagemang sker sent i produktutvecklingsprocessen när de flesta designbeslut har fattats. Effektiva och lönsamma hållbarhetsstrategier kräver tidig integration, systemtänkande och övervägande av hela produkternas livscykelpåverkan.

Together Techs tillvägagångssätt är annorlunda. Vi prioriterar hållbarhet från projektstart och involverar alla ingenjörer med sina olika kompetensområden tillsammans. Vi designar med hållbarhet i vårt mindset, som en naturlig del i vårt utvecklingsteam, inte som en fristående verifierare.

Ekodesign, cirkularitet i design för hållbarhet?

"Ekodesign" som begrepp har orsakat förvirring, ofta begränsat till att verifiera ämnen som listas i REACH eller RoHS, vilka förbättrar produkternas energieffektivitet eller andra reglerade egenskaper. Detta beror delvis på användningen av ordet i det nuvarande ekodesigndirektivet 2009/125/EG, som är inriktat på energirelaterade produkter. Detta direktiv kommer snart att utvidgas för att förbättra cirkularitet, energiprestanda och övergripande hållbarhet, med specifika branschers riktlinjer för produktdesign och digitala pass, vilka innehåller regler för produktens hållbarhetsdeklarationer.


Design för hållbarhet och cirkularitet medför dock sociala och ekonomiska aspekter som ofta förbises i traditionell ekodesign. Dessa delar förflyttas till inköpsteamet när de väljer leverantörer. Design för hållbarhet omfattar tydliga aktiviteter som syftar till att förlänga produktens livslängd, optimera material- och energianvändningen under hela livscykeln och tillgodose olika användarbehov genom människocentrerad design. Det handlar också om att söka tekniska lösningar för att återställa ekosystem samtidigt som mänskliga rättigheter upprätthålls genom hela värdekedjan.
 

Green leaf in lamp

Utmaningarna

Även om hållbara produkter kan verka dyra initialt, uppstår ofta upp möjligheter till kostnadsbesparingar under designfasen, då man kan ta hänsyn till produktens alla livscykelfaser. Detta systemiska tänkandet förbises vanligtvis, eftersom produktens funktion och traditionella kvaliteter prioriteras.

Att övertyga en produktutvecklingschef är lika utmanande som att övertyga en ekonomichef, men hållbarheten kan förbättras utan kostnadskompromisser. Branschspecifika lagkrav kan dock hindra vanliga hållbara metoder, som att använda återvunnet material efter konsumentledet i en medicinsk produkt för engångsbruk.

Med mångsidig expertis upptäcker våra team hållbarhetsalternativ genom att anpassa produkt- och hållbarhetsbehov. Vi omformar utmaningar till möjligheter och ändrar "Nej" till "Kanske" eller till och med "Ja". Små justeringar eller olika val kan ge betydande resultat.

puzzel_pussel

Kontakt

Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability

Relaterat innehåll

Coral reef in the ocean
Vi hjälper dig framåt på vägen
bwda-breas
Case
Breas Medical är ett globalt medtechbolag med över 30 års expertis inom ventilation...