Hoppa till huvudinnehåll
Tech Center

Kretskort konstruerade med Design for Excellence

circuit board

Framgångsrika produkter kräver kretskort konstruerade med Design for Excellence

På Together Techs kontor finns många elektronikingenjörer vars hjärtan klappar extra mycket för det som är hjärtat i många produkter och system: kretskortet. 

Med nyfikenhet och passion tar de sig an krävande konstruktionsuppdrag för våra kunder inom olika branscher som integrerar avancerad elektronik i sina produkter. Det är kunder som vet hur viktig spetskompetens inom kretskortskonstruktion är för att det slutliga resultatet ska bli innovativa, tillförlitliga och framtidssäkra produkter och system. 

De kräver Design for Excellence under hela värdekedjan. Från idéstadiet till design, komponentval, tillverkning, testning och verifiering i elektroniklabb. 

Vi har varit med på elektronikbranschens långa förändringsresa

För drygt tjugo år sedan såg elektronikbranschen annorlunda ut jämfört med idag. Då var det vanligt att produktägande företag hade egna interna utvecklingsavdelningar. Stegvis har det förändrats. Företag som ska lansera en ny produkt köper i allt större utsträckning in utveckling och tillverkning av kretskort och mönsterkort från externa partners. 

Together Tech har varit en komplett partner till industrin under den mer än tjugoåriga förändringsresan. Våra elektronikingenjörer har hjälpt många företag att snabbt nå ut på marknaden med nya produkter och system. Deras kompetens och erfarenhet av kretskortskonstruktion lägger grunden till tillförlitliga produkter med hög kvalitet, lägre produktionskostnader, snabbare ”time to market” och en positiv ROI – Retur On Investment. Produktutveckling kostar pengar och det är en investering som ska löna sig så snart som möjligt. 

Sara_västtrafik

Det behövs elektronikingenjörer med helhetstänkande

Bra elektronik utvecklas inte i en handvändning. Ett dåligt konstruerat kretskort kan resultera i onödiga utvecklingskostnader, försenade marknadslanseringar och kvalitetsbrister som leder till att en produkt inte blir en marknadsframgång. Att driva elektronikprojekt där kretskortskonstruktion ingår som ett viktigt steg ses idag som en huvudutmaning för svensk industri. 

Ett strategiskt innovationsprogram finansierat av svenska staten resulterade för några år sedan i utgivningen av ”Smartare Elektronikhandboken”. Det är en handbok som ger goda råd men som också betonar hur viktigt gränssnittet är mellan elektronikutvecklingen och tillverkningen av en produkt. 

Group Together Tech

Boken beskriver det som att tillförlitlighet och producerbarhet måste vara inkonstruerade i en produkt. Det kräver en helhetssyn vid kretskortskonstruktionen och för Together Techs elektronikingenjörer är det självklart att arbeta med ett brett helhetsperspektiv.

- En styrka hos våra elektronikingenjörer är helhetstänkandet. En liten detalj som förbises under konstruktionsarbetet kan påverka slutprodukten negativt om man inte arbetar med ett brett perspektiv. Det handlar om att minimera risker och att göra rätt från början. Våra ingenjörer förstår samverkan mellan elektronik, mjukvaror och mekanik. Ofta har de ett nära samarbete i utvecklingsteam med kollegor från olika teknikområden. Tillsammans skapar de bra processer som ger slutprodukter med hög kvalitet, säger Mikael Duvander.

Mikael Duvander Circuit Boards

Stor labb- och testkapacitet efter kraftigt utbyggda inhouseresurser

Together Tech är inne i en spännande och intensiv utvecklingsfas där det sker satsningar på om- och utbyggnad av lokaler vid flera av våra kontor och investeringar i exempelvis smarta verktyg för kretskortskonstruktion. De utökade inhouseresurserna skapar utrymme för många fler krävande elektronikprojekt. Projekt där det ofta krävs simuleringar av funktioner inför komponentval, och tester samt verifieringar i elektroniklabb. EMC-mätningar för att verifiera att kraven i standarder och EMC-direktiv är uppfyllda ingår ofta som en viktig del under konstruktionsfasen i många projekt. I satsningen på utbyggd inhousekapacitet ingår förstärkta labbresurser som en viktig del.

- Många av de krav som ställs på att verifiera att en konstruktions kravspecifikation uppfylls kan vi utföra i våra egna laboratorier. Det ger möjlighet till modifieringar och förbättringar av en produkt vilket minskar risken för de projektförseningar och ökade kostnader som kan uppstå om man i ett sent skede inser att viktiga krav inte uppfylls. Vi har också väl etablerade samarbeten med externa labb när det gäller EMC-mätningar, förklarar Mikael. 
 

niklas-labb_bred_2

Vi axlar gärna rollen som produktansvariga

Teknikutvecklingen går allt snabbare och många företag renodlar verksamheterna och fokuserar resurserna till exempelvis försäljning och kundservice. Man söker partners som kan driva produktutveckling och Together Tech har resurserna för att ta ett sådant helhetsansvar.

- För Västtrafik har vi exempelvis utvecklat en ny elcentral som snart har installerats i 4 000 bussar. Västtrafik ville ha en bekväm lösning där man kan koncentrera sig på att bedriva en bra kollektivtrafik istället för administration av beställningar och leveranser. Vi hanterar allt det och precis på samma sätt kan vi göra för andra företag som vill lägga sin kraft på försäljning och marknadsutveckling och inte på produktförvaltning, säger Mikael Duvander.

niklas-hagman_vasttrafik

Kontakt

Marko Koivumäki
Marko Koivumäki
Manager Mechanical Engineering
Mikael Duvander
Mikael Duvander
CQO & Technical Advisor
Peter Warlich
Manager Electronics & Software Development

Relaterat innehåll

bus_road_nature
Case
Att byta buss för dig och mig är ingen konst, men för Västtrafik var det en annan femma. 2020 var...
Hands embedding and securing a visual content
Produktens hjärna i goda händer