Mekanikkonstruktion

Mekanikkonstruktion i utveckling

Mekanikkonstruktion är ett område i ständig förändring. Nya material upptäcks, tillverkningsmetoder utvecklas och CAD och olika simuleringsprogram blir alltjämt mer kraftfulla. Detta innebär nya möjligheter att konstruera produkter på ett sätt som tidigare varit omöjligt eller väldigt kostsamt.

Samtidigt ökar användarnas krav på design, funktionalitet, känsla och estetik – och därmed även kraven på dem som utvecklar produkterna.

Verktygsbunden produktframtagning

På Together Tech finns en gedigen kompetens inom hela utvecklings- och produktionsprocessen, inklusive ett väletablerat nätverk av leverantörer – från framtagning av prototyper till storskalig tillverkning.

Friformsframställda detaljer och prototyper i olika tekniker är ett snabbt och kraftfullt sätt att kunna tillverka detaljer och prototyper och vi har stor erfarenhet av att göra det i bland annat SLA, SLS, FDM, MJF och FFF.

Lång erfarenhet av olika material

Vi konstruerar allt från inkapslingar av elektronik, fixturer, konsumentprodukter och engångsförpackningar till proffsmaskiner. Dessa kan vara tillverkade av maskinbearbetade detaljer, tunnplåt, gjutgods och formsprutade plastdetaljer.

Bredd inom 3D CAD och PDM

Vi använder och har licenser för de flesta 3D CAD-programmen och PDM (Product Data Management) på marknaden, exempelvis Pro/Engineer/Creo, Solidworks, Inventor, Catia, NX, TCE, Pdm/Link,  Windchill och Enovia.

Användarvänlighet i fokus

Användaren av en produkt ska kunna förstå och bruka den utifrån sina förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid att samla in information och skapa en förståelse för individen, produktens uppgift och sammanhang.

Vi samlar in information via brukarstudier, intervjuer och observationer och tar utifrån den kunskapen fram kravspecifikationer, koncept och lösningar.

Med detta som grund utvecklar vi allt från produkters fysiska aspekter till interaktion mot bildskärmar och andra gränssnitt (HMI, MMI).

Designingenjörer med bred kompetens

 Det är viktigt att säkerställa att kraven på produkten uppfylls. Därför implementeras, testas, verifieras och valideras de lösningar som tagits fram.

För denna typ av arbete krävs specifik kompetens inom mekanik, användarcentrerad produktutveckling, usability och user experience – något som våra designingenjörer besitter.

Simuleringar och analyser

Simuleringar och analyser blir allt viktigare hjälpmedel för att förkorta och säkerställa ett utvecklingsarbete. De 3D-underlag som vi tar fram ger oss möjligheten att simulera olika lastfall som mekaniska och termiska laster eller göra formfyllnads- och flödesanalyser för att optimera mekanikkonstruktionen så mycket som möjligt i ett tidigt skede. Detta minskar risken för kostsamma ändringar i formverktygen.

Mjuka ytmaterial

Teknik kan, likväl som det handlar om hårda ytor, även handla om mjuka material. Exempel på sådana är olika typer av textilier, läder och vinyl och de används till bland annat interiöra detaljer inom automotive såsom klädsel, airbags och sovmiljöer i lastbilar.

Växande behov inom medicinteknik

Mjuka material används även inom medicinteknikindustrin till bland annat produkter för sårbehandling och till konstgjorda blodkärl.

Ytmaterialen består av fibrer som på olika sätt binds samman till ett material. Vill man få fram en specifik egenskap får man bestämma hur fibrerna skall sammanfogas och därefter välja tillverkningsmetod, material och efterbehandling.

Specialistkompetens inom textila material

Bakom varje material ligger ett stort utvecklingsarbete och specialistkompetens och just behovet av utbildade textilingenjörer har ökat de senaste åren.

Together Tech har ett antal textilingenjörer med erfarenheter inom såväl medicinteknik som Automotive.

Marko Koivumäki
Business Unit Manager Mechanical Engineering
?>