Hoppa till huvudinnehåll

Att samarbeta i produktutveckling

Värdet uppstår i samarbetet! Det finns flera tillfällen när ett företag behöver söka partners för sin produktutveckling. Det kan vara behov av teknisk spetskompetens, tillfälliga arbetstoppar, en föräldraledighet eller komplett outsourcing. Här delar vi med oss av våra tips för lyckat samarbete inom produktutveckling! 

Inledande kontakt - hur ser behovet ut?

I den inledande kontakten är det viktigt att ta reda på vad ni behöver och förutsättningarna för ett bra samarbete. Det sker vanligtvis genom ett möte där ni får berätta om nuläget och vad ni vill åstadkomma. Vi gör också en presentation av oss som företag utifrån vad som är bra för er att känna till. Vi gör också en inledande BWi (Better World index - vår egen metod som utgår från de globala målen för hållbar utveckling).

Finns det behov av att skriva ett sekretessavtal (NDA) mellan oss för att vi ska kunna ta del av konfidentiell information så gör vi det redan här.

 

A man and a woman sitting by a table, looking at an electrical circuit smiling

Olika samarbeten för olika behov

Utifrån bilden vi fått av behovet så tar vi fram ett uppdragsförslag med kompetensprofiler och lämplig samarbetsform som vi presenterar för er. Ert behov styr vilken lösning som vi föreslår och självklart ser vi till att ni får träffa våra medarbetare under processen.

Finger pointing at a mobile screen

Offert och avtal 

Är vi överens om att det finns förutsättningar för ett samarbete lämnar vi en offert där vi tydligt beskriver: 

  • vad vi ska göra 
  • vad vi ska leverera 
  • vad vi behöver från er  
  • tidplan 
  • ekonomi 
  • villkor 
people_working

Beställning och start av uppdrag 

Motsvarar offerten era förväntningar så lägger ni en skriftlig beställning och det är startskottet för att köra i gång uppdraget. Vi kommer överens om startdatum och bokar ett startmöte där projektplanen förankras, roller tydliggörs och vi bestämmer hur uppföljning och rapportering ska ske. Och så är produktutvecklingen igång!

Efter en tid gör vår kundansvarig en första uppföljning med er. Syftet är att säkerställa att uppdraget kommit igång bra, att samarbetet fungerar väl och kunna göra justeringar om det behövs. 

handshake

Genomförande och uppföljning  

Vi har en tydlig process för hur vi tar hand om uppdraget och säkerställer kvalitet och att du som kund är nöjd. Du får en löpande uppföljning under genomförandefasen och även efteråt, och kan känna dig trygg med oss som produktutvecklingspartner.

Kontakta oss