Hoppa till huvudinnehåll
Medtech prototypframtagning

PERIsign prototyp för klinisk studie

doctor_patient

Standbacka Medical och Together Techs samarbete går in i en ny fas

Ont i magen kan vara allt från konsekvenserna av en sen middag till ett livshotande tillstånd. För läkaren är det oerhört svårt att enbart med hjälp av händerna kunna avgöra hur akut situationen är. För patienten är det naturligtvis omöjligt att veta, och ofta förknippat med stor stress och oro i väntan på rätt vård.  Med PERIsign ska läkare över hela världen snabbt kunna ställa rätt diagnos och patienter kunna känna sig tryggare.

Det är Strandbacka Medical som ligger bakom innovationen och produktidén kring hur man ska kunna detektera peritonit. Efter att ha letat efter rätt partner för att vidareutveckla konceptet och tekniken och ta produkten till klinisk studie, föll valet på Together Tech.  

- Vi fick direkt en bra relation och såg ett tydligt engagemang. Together Tech var snabba med att sätta samman ett bra team som ingav förtroende och verkade gilla att jobba med varandra. Att vi redan nu kan gå in i klinisk studie visar att vi valde rätt, säger Andreas Jonsson, överläkare i kirurgi vid Hallands sjukhus och tillsammans med Ingrid Jonsson, grundare av Strandbacka Medical. 

Om PERIsign

PERIsign känner av potentialskillnaden i bukväggens muskellager. Genom mjukvaran kan man objektivt visualisera om patienten har ett ofrivilligt muskelförsvar då bukväggen provoceras. Man kan jämföra detta med vad EKG gör för en patient med bröstsmärta. Sjukvårdspersonalen ska med produktens hjälp snabbt kunna avgöra om magsmärtan beror på en akut allvarlig sjukdom och därmed kräver omedelbart omhändertagande.  
 

- Vi är väldigt glada och stolta över att få hjälpa Strandbacka Medical och att det gått så bra att utveckla en prototyp för en första klinisk studie. Vi hoppas kunna visa att den medicintekniska utrustningen har ett kliniskt värde, dvs kan detektera peritonit. Prototypen är utvecklad som en klass IIb(2b) medicinteknisk produkt med tillhörande dokumentation, säger Håkan Rolin, affärsansvarig för Software Development och med lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling hos Together Tech. 

Medicinteknisk innovation 

PERIsign registrerar muskelaktiviteten i bukväggens muskellager. Genom mjukvaran kan man objektivt visualisera om patienten har ett ofrivilligt muskelförsvar då bukväggen provoceras. Man kan jämföra detta med vad EKG gör för en patient med bröstsmärta. Sjukvårdspersonalen ska med produktens hjälp snabbt kunna avgöra om magsmärtan beror på en akut allvarlig sjukdom och därmed kräver omedelbart omhändertagande.  

Perisign prototype Standbacka Medical

Together Techs uppdrag är att utveckla hela PERIsign- systemet

Det innefattar utveckling av elektronik, mjukvara och mekanik för EMG-mätning samt analys och visualisering av densamma. Produkten är en medicinteknisk produkt och utvecklas i enlighet med bland annat följande standarder: ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, IEC 62366, IEC 60601. 

PERISign medtech product Together Tech

Öppen och nära dialog - en framgångsfaktor

- Medicinteknisk produktutveckling handlar om människors hälsa, teknisk precision och de regulatoriska processerna. Vårt framgångsrecept bygger på en nära och öppen dialog mellan kunden, oss som utvecklar samt CRO, säger Håkan Rolin och får medhåll av Andreas Jonsson: 

- Det engagemang och lösningsvilja som Together Tech redan har visat bådar gott för framtiden. Vi vet av marknadsundersökningar och intervjuer med kliniker över hela landet att PERIsign har en stor potential och fyller ett hålrum i bedömningen av patienter med buksmärta. Nu ser vi fram emot att få genomföra den kliniska studien, avslutar Andreas Jonsson. 

Collaboration Strandbacka Medical and Together Tech

Kontakt

Håkan Rolin
Håkan Rolin
Manager Software Development

Relaterat innehåll

Balancing stones and Medtech projects
Produktutveckling med människors hälsa och teknisk precision i balans