Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbete Better World Index

Better world

Ett examensarbete som gör skillnad

Yueming och Yiqian hade hört talas om oss på Together Tech, både genom en studentmässa och genom alumner ifrån deras masterutbildning Interaction Design and Technologies som de båda studerade på Chalmers University of Technology. Under vintern 2022 hade vi ett examensarbete som väckte deras intresse, som fokuserade på att mäta hållbarhetspåverkan genom utveckling av en användarvänlig webapplikation med front-end utveckling och UX-design.

Hållbarhet var faktiskt anledningen varför Yiqian valde att studera i Sverige utöver hennes fortsatta utveckling inom UX-design. Hållbarhet intresserade även Yueming och att hon kunde fokusera på sin passion front-end utveckling. Deras första intryck av Together Tech var en välkomnande plattorganisation som värnar om mångfald i företaget!

Utveckling av en webapplikation för att mäta hållbarhetspåverkan

På Together Tech använder vi en metod som kallas för Better World Index (BWi), för att utvärdera om våra projekt bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Yueming och Yiqian hade i uppgift att skapa en användarvänlig webbapplikation baserad på vårt befintliga BWi-mätsystem, som tidigare användes i form av ett Excel-ark. De genomförde omfattande faktainsamling inom hållbarhet och UX-Design, med samrådde av våra hållbarhetsexperter för att förstå BWI-systemets struktur.

choosee

Utvecklingsprocess

En central del av deras projekt var att förstå våra Business Unit Managers arbetssätt och behov, som är användare av verktyget, och deras önskemål för den nya applikationen. Genom intervjuer och en workshop fick de insikter om användarnas behov och önskemål. De följde Design Sprint Methodology, en metod med sex faser som skapats av Google. Yiqian skapade prototyper i Figma baserade på deras skisser, och Yueming utvecklade sedan webbapplikationen med JavaScript och React-bibliotek.

selected

Insikter och lärdomar om hållbarhet och användarcentrerad utveckling

För Yueming och Yiqian var hållbarhet ett relativt nytt ämne de utforskade under sitt examensarbete, vilket belyste dess komplexitet och samspelet mellan de olika globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta i en organisation fick de insikter som skiljde sig från skolprojekt, såsom att användarna hade begränsad tid och krävde anpassningar i examensarbetets metod. Under utvecklingen av applikationen var det viktigt att ha nära kontakt med beställarna vid implementeringen av designen och att ta hänsyn till både användarnas och beställarnas behov.

Att ha stöd veckovis av mentorer med expertis inom UX-design och front-end utveckling, tillsammans med vägledning från deras ledare Annika von Hofsten och från våra hållbarhetsexperter, värdesatte de högt. Tack Yueming och Yiqian för skapandet av ett mer användarvänligt system, som våra Business Unit Managers kan använda för att mäta hållbarhet i uppdrag och projekt, er insats främjar hållbarhet och en bättre värld!

YYNY3