Vår historia

Kraften i vår historia är också vår framtid

Om en människa är summan av sina erfarenheter, ja då känner vi oss väldigt starka. Lägger vi till våra drömmar, visioner och ambitioner, då kan vi flytta berg! Vi har arbetat i branschen i mer än 30 år. 2009 markerar vår självständighet och vi tog namnet i3tex. 2019 – 2021 tog vi stora kliv som företag med en ny värdegrund och ambitiösa mål i riktning mot Agenda 2030. Under 2022 knyter vi ihop säcken och blir Together Tech.

”Det är vårt samlade resultat som är historien. Vi vill och vågar lite mer. Vi ger inte upp när det är svårt. Det kommer också att vara framtiden.”

Läs intervjun med Ulf Aiff, Together Techs grundare >>

Vår historia

2021

Together Tech

Nytt namn och varumärke

2020

BWi och Globala målen

Fokus på hållbarhet och Agenda 2030

2019

Glädje, Omtanke och Strävan

Företaget blir värdegrundat.

2018

Better World Developer Award

Till företag eller organisation som utmärker sig genom produktutveckling för en bättre värld.

2017

VD-byte

Sara Lindmark tar över som VD efter Ulf Aiff.

2016

i3tex köper upp Wiotech

Dotterbolaget ska verka som teknikinkubator för trådlösa sensorsystem.

2016

ISO 13485

Viktigt certifikat inom Ledningssystem för medicinteknik.

2015

Stabil tillväxt

Antalet anställda och antalet uppdrag ökar.

2014

Breddning

Nya tjänsteområden växer fram

2013

Vision

Visionen “Framtidens produkter för en bättre värld” tar form. 

2010

Rekonstruktion

i3tex genomgår rekonstruktion som en följd av SAABs konkurs.

2009

i3tex

Ulf Aiff köper ut del (fordon) ur Etteplan koncernen och bildar i3tex AB

2006

Etteplankoncernen

Etteplan, där JA Produktutveckling nu ingår, köper Gesab och Teknikpartner.

2002

Etteplan

Etteplan köper JA Produktutveckling.

1997

Tillväxt

Strategiskt beslut om ny inriktning.
Extern konsulting ökar kraftigt.

1987

JA Produktutveckling

Ulf Aiff startar JA Produktutveckling