Nyhet

Virtual Guide Dog – teknisk innovation som ökar frihet och inkludering

Att som synskadad orientera sig i miljöer med hinder är en utmaning för många. Med rätt hjälpmedel kan fler få större frihet och förhoppningsvis uppleva minskat utanförskap och diskriminering. Genom att utveckla nya tekniska lösningar för synskadade vill teknikkonsultbolaget Together Tech bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Personer med grav synnedsättning eller blindhet möter olika typer av utmaningar i vardagen, särskilt när det kommer till att inhämta information och förflytta sig i olika miljöer. För att tillgodose och möta synskadades behov  utvecklar Together Tech tillsammans med Chalmersstudenter ett digitalt komplement till
ledarhund för att underlätta och förbättra vardagen för synskadade.

Produktutvecklingsprojektet har växt fram som ett medarbetarförslag i Together Tech kompetensforum, Innovation Brewery, och har pågått i några år med en förhoppning om att lansera en färdigställd produkt år 2024.

Teknisk innovation – en nyckel till inkludering

Den välkända vita käppen, ledarhunden och appar är exempel på hur synskadade idag löser problem i sin vardag. Utmaningen är att hitta ett mer holistiskt hjälpmedel som ger synskadade alternativa hjälpmedel för att orientera sig på egen hand i olika fysiska miljöer. Together Tech utvecklar därför en lösning som består av flera tekniska delenheter. Genom, bland annat, rörelse- och positionssensorer, kamera och mikrofon kan ett unikt helhetssystem utvecklas som en virtuell ”ledarhund”.

Taktil virtuell karta & haptisk vägvisning

Med hjälp av taktil och haptisk teknologi är det möjligt att, genom känsel, skapa en upplevelse och därmed få en förståelse för den digitala informationen. Idén bygger på att man genom en definierad startposition kan röra handen, i tomma luften, och känna den virtuella kartan med fingertopparna med hjälp av en taktil sensor.

När man har fått en överblick och ska följa sin valda väg får man en haptisk vägvisning och vibrationssignaler, genom en specialdesignad armstrumpa, sleeve, som väver samman information från bland annat GPS, karta och kamera med objektigenkänning.

– Med nya tekniska hjälpmedel bygger vi bort trösklar för att synskadade personer ska kunna bli mer delaktiga och självständiga utifrån sin egen vilja och önskemål att interagera med omvärlden, säger Thomas Steindahl, Affärsområdesansvarig inom innovation på Together Tech.

Ambitionen med att introducera taktil och haptisk feedback är att i möjligaste mån undvika att belastade sinnen som är viktiga för att ta in bakgrundsinformation från omgivningen, särskilt hörselsinnet. Genom att erbjuda olika valmöjligheter för användaren skapas större frihet och delaktighet.

I takt med att samhället digitaliseras och nya tekniska lösningar tas fram måste vi hitta nya metoder för att kunna förmedla dem till de grupper som har funktionsnedsättningar och därmed kan ha svårigheter att tillgodogöra sig de nya lösningarna. Offentlig information som blindskrift utgår ifrån att vi konsumerar statisk information. Idag sker mycket av samhällsinformationen på digitala enheter som inte är skräddarsydda för synskadade. Together Tech utvecklar därför nya innovativa lösningar i takt med att hela samhället digitaliseras så att synskadade kan ta del av den samhällsutvecklingen. Det är viktigt att styra samhällets resurser i en tydligare mångfaldsriktning som bidrar till delaktighet,
menar Together Tech.

Samverkan skapar jämlik innovation

Together Tech ser värdet i att hitta nya arbetssätt och arbetsmetoder där de väver in kompetenser och människor från olika organisationer med olika erfarenheter och perspektiv, vilket driver på innovationsprocessen.

Det finns redan mycket befintlig teknik i andra användningsområden som kan kombineras med ny teknik för att skapa en ökad funktionalitet för specifika användargrupper. Det krävs en samverkan mellan olika aktörer för att arbeta fram lösningar där synskadades levnadsförhållanden blir jämlika med andra samhällsmedborgare.

– Utmaningen med mångfald är komplexiteten. Ingen enskild individ eller organisation sitter på hela lösningen själv. Det behövs samverkan och individer och initiativ behöver hitta varandra för att med sin del kunna bidra till något större. Vi vill vara en mötesplats för innovation, menar Camilla Danielsson, Kommunikationsansvarig på Together Tech.

Artikeln är publicerad i Innovationsföretagens rapport Innovation för mångfald. Läs rapporten här >>

Postad: 11 november 2021