Nyhet

Vi stödjer UNHCR i deras arbete för Ukraina

Ord kan inte beskriva hur vi känner för det ukrainska folket och alla som upplever krigets fasor, flyr för sina liv eller blir kvar. Endast den som varit utsatt kan förstå. Våra tankar och varmaste medkänsla går till alla som kämpar för fred och frihet över hela världen, och i denna stund särskilt i Ukraina.

Vi är också oerhört tacksamma över alla människor och organisationer som osjälviskt och modigt på olika sätt engagerar sig, bland annat genom att organisera insamlingar, hjälpaktioner och transporter. Vi tror på människans inneboende kraft och önskan att göra gott, även om alla goda krafter nu prövas till det yttersta.

Som företag väljer vi att skänka pengar till UNHCR. Vi uppmärksammar också Akelius Stiftelse som generöst dubblar bidraget. Tillsammans blir vi starkare och kan hjälpa ännu mer.

Postad: 08 mars 2022