Vi-anda

Stark gruppkänsla och god stämning, genuin omtanke om varandra och möjlighet till personlig utveckling är viktigt hos oss. Vi ser också till att ha väldigt roligt tillsammans. Bland annat utmanar vi varandra i beachvolleyboll, vi samlar in julklappar till behövande, bygger innovativa drönare och en massa annat.

Ibland i lite mindre team med ett särskilt intresse, ibland med kunder, samarbetspartners och branschkollegor. På vårt intranät finns en anslagstavla där var och en kan ”marknadsföra” sitt specialintresse och hitta likasinnade kollegor att utvecklas och ha roligt ihop med.

Hög Vi-anda: ett av våra mål

Together Tech är konsultföretaget man vill arbeta på, är stolt över och blir sedd och hörd på. Här finns ledare som bryr sig, är föredömen och känner sina medarbetare och kunder.

Som företag ser vi till att skapa praktiska möjligheter till trivsel och utveckling, och alla har ett eget ansvar att delta i gemenskapen så mycket som man önskar. Together Tech är företaget att växa i och med. Aktiviteter initieras både från företaget och från enskilda medarbetare.

Målet Vi-anda mäter vi och följer upp genom systemet Winningtemp. Måluppfyllnaden redovisas på vårt intranät.

Regelbundna träffar

Social sammanhållning och kollegialt utbyte är viktigt för trivsel och utveckling. Vi ser till att det finns möjligheter till olika typer av möten och vid olika tillfällen.

Dessa möten är återkommande, som till exempel medarbetarträffar i den egna gruppen, after works och fester för kontoret man tillhör och konferenser där hela företaget deltar.

Hos kunder där vi har många medarbetare på plats organiseras också gemensamma möten, som till exempel frukostar eller luncher.

Aktiviteter av olika slag

Det finns aktiviteter som blivit traditioner, som den årliga Beachvolleybollen, Together Tech-loppet, Gokart och paketinslagning till jul.

Andra aktiviteter uppstår som initiativ från medarbetare och kan ha skiftande karaktär, som svamppromenaden, lunchyoga, drönarbygge, spelkvällar, klädloppis och konceptet ”Middag hos en kollega”.

Alla medarbetare är välkomna med förslag och de olika aktiviteterna annonseras på vårt intranät.

Kristina Tollbo
HR & Recruitment Press Contact
Sara Elliot
Recruitment