Nyhet

Together Tech är medlem i FN:s Global Compact

I april 2022 gick Together Tech med i FN:s Global Compact.

Det innebär bland annat att vi  har implementerat de tio principerna i FN:s Global Compact i våra strategier och verksamheter, och åtar oss att respektera mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, skydda miljön och arbeta mot korruption i allt vi gör.

Global Compact är en frivillig plattform för utveckling, implementering och ansvarsfulla affärsmetoder. Det är en uppmaning till företag överallt att anpassa sina verksamheter och strategier till tio universellt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption, och att vidta åtgärder till stöd för FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG).

FN:s Global Compact lanserades 2000, och är det största hållbarhetsinitiativet för företag i världen, med fler än 15 000 företag och 3 800 organisationer i över 160 länder och mer än 69 lokala nätverk.

Läs mer om vårt arbete för en bättre värld >>

Postad: 01 juli 2022