Test och verifiering

Test och verifiering

I takt med att produkter blivit allt mer komplexa och antalet krav som ska uppfyllas ökat, blir behovet av att testa och verifiera allt större. Sedan ett antal år tillbaka är verifiering där man vill säkerställa en produkts konstruktion en egen profession. Metoder och verktyg för att göra test- och verifieringsarbetet effektivare och kvalitetssäkert utvecklas hela tiden. Många branscher har lagkrav och standarder som ställer särskilda krav på hur arbetet ska bedrivas.

Ansvar för hela eller delar av kedjan

I våra utvecklingsprojekt börjar vi tankearbetet och förberedelser för hur en produkt ska testas redan innan och parallellt med utvecklingsarbetet. Detta för att kunna säkerställa att kraven går att testa samt att de uppfylls, men även att man tidigt kan definiera behovet av testutrustning. Kraven kan vara såväl processorienterade och funktionella som regulatoriska och kompatibilitetsmässiga. Arbetet att säkerställa att vi har en korrekt och komplett kravställning som går att verifiera följer en välbeprövad utvecklingsprocess. Det kan handla om allt ifrån att säkerställa att ett krav är verifierbart till att kontrollera att olika krav inte är motstridiga. För varje krav utformas sedan en testmetod, en så kallad DVM (Design Verification Method), i syfte att visa hur kravet ska testas och för att styrka att det faktiskt är implementerat. Resultatet dokumenteras i olika verifieringsrapporter.

Automatiserad testning

Beroende på hur en produkt skall produceras, och i vilken volym, anpassar vi sättet att verifiera den på. Ibland görs mycket av arbetet manuellt och i andra fall utvecklas mer eller mindre automatiserad testutrustning. Together Tech ansvarar ofta för hela kedjan från utveckling och tillverkning till verifiering och leverans av kompletta testutrustningar och testsystem.

Eftersom testningen i våra kunders olika branscher ofta är repetitiv och kräver mängder av prover på kort tid så utvecklar och arbetar vi med flera olika slags testriggar. Några exempel är HIL-, MIL- eller SIL-riggar som baseras på Matlab, Simulink och Stateflow – och ofta har vi även löpande uppdrag gällande provning i dessa typer av riggar.

Bred testriggserfarenhet

Vi tar fram allt ifrån enkla mindre testutrustningar, som används för verifiering och felsökning i utvecklingsfasen, till kompletta automatiska testsystem som används i produktion. De kan vara manuella, pneumatiska, elektriska, semiautomatiska eller helautomatiska fixturer och bygger på moduler som kan återanvändas och har smarta kontaktgränssnitt. Våra utrustningar finns runt om i världen hos stora elektronikproducenter som har en bredd i sin produktion och är måna om att ha utrustningar med hög tillförlitlighet och flexibilitet.

För Telekombranschen så har vi utvecklat allt ifrån enklare monteringshjälpmedel såsom ESD-godkända demonteringsverktyg för batteridemontering till kompletta automatiska RF-täta testfixturer för funktionstest och kalibrering av testobjekt. Vi har kunnat reducera antalet fixturer som behövs genom flera innovativa modullösningar, flexibla plattformar med justerbarhet för olika laster.

Björn Aiff
Business Unit Manager Test & Verification
Peter Warlich
Business Unit Manager Electronics and Software Development
?>