Projektledning

Effektiv projektledning

Många företag bedriver stora delar av sin verksamhet inom ramen för olika projekt och fördelarna är många. Projekt som organisationsform har ett tydligt fokus och driver starka, tillfälligt sammansatta team att förverkliga tydligt definierade mål.

Projektledaren planerar, styr, leder, koordinerar och rapporterar inom ramen för projektet så att projektmålen uppnås.

Utmärkande egenskaper hos våra projektledare

När vi följer upp våra leveranser får vi goda vitsord. Bland annat sägs att våra projektledare:

 • Är goda organisatörer och skickliga på att strukturera och planera
 • Kan ta kommandot, samverka och leda sitt team
 • Kommunicerar tydligt och effektivt
 • Kan avgöra vilken information som ska gå ut när och till vem
 • Samarbetar, prioriterar och vet när man bör förhandla
 • Överblickar helheten och har god kontroll över riskhantering
 • Är lösningsorienterade
 • Är tekniskt intresserade och har god teknisk förståelse

Ledare med olika fokus

Projekten rör sig vanligtvis inom produkt- eller produktionsutveckling och varierar i omfång och komplexitet.

Together Tech har ett flertal ledare inom tjänsteområdet projektledning. Beroende på kundens behov kan det vara en generell profil eller någon med teknisk specialisering, till exempel inom mjukvara, verifiering eller produktionsteknik. Det kan också vara en projektledare med särskild erfarenhet inom ett specifikt branschområde.

Kompetens i ständig utveckling

Vi vidareutvecklar alla våra projektledare med hjälp av individuella utvecklingsplaner, strukturerat mentorskap och ett projektledarforum. Flera av våra projektledare är certifierade inom PMI, PMP och VM. Våra projektledare har i huvudsak roller som:

 • Task leaders
 • Delprojektledare
 • Projektledare
 • Chief Project Managers
 • Scrum Masters

Exempel på projektmetoder som vi är vana att arbeta i är GPDR, VGMS, PROPS, PPS, SCRUM etc. 

Projektbaserad in-houseverksamhet

Vi bedriver mer och mer utvecklingsarbete för kunders räkning. Det kan handla om helhetsåtagande att utveckla en specifik produkt, eller löpande kvalitets- och kostreducering inom ramen för ett program.

Detta är ett växande område för oss vilket innebär möjligheter till branschöverskridande kompetens- och processutveckling. Många kunder upplever också att projekten blir effektivare när de drivs i en avgränsad miljö med dedikerade konsulter.

Anders Lüborg
Business Unit Manager Quality & Project Management
?>