Produktionsteknik

Produktionsteknik & produktionsutrustning

En av globaliseringens följder är den ökande konkurrensen som sker inom många branscher – däribland tillverkningsindustrin. För att hålla jämna steg och bibehålla konkurrenskraften bör man som företag ständigt utveckla både produkter, tillverkningsprocess och produktionsteknik.

Produktionsutveckling

Med hjälp av en grundlig kartläggning av både produktions- och informationsflödet med hjälp av tex VSM (Value Stream Mapping) skapar vi oss en tydlig bild över nuläget för produktionsanläggningen och produktionsstyrningen. Vi tittar på ledtider, cykeltid, omställningstid, lager och pia; Har vi rätt produktionsupplägg, rätt produktfamiljer i rätt flöde och stöd i produktionssystem? Därefter utformas åtgärder för att korta ledtider, öka kapaciteten och optimera processer – allt med hjälp av olika produktionstekniska verktyg och metodstudier. Vidare kan vi bistå med en bättre ram för det interna informationsflödet, vilket i många fall blir eftersatt och påverkar effektiviteten negativt.

Ständigt växande krav

Arbetet inom produktionsteknik påverkas av en mängd faktorer – nya trender, uppdaterade krav och de allt snabbare intervallerna med vilka nya modeller lanseras – som i sin tur innebär förkortade produktlivslängder. Parallellt ökar  den totala produktfloran då samma område ofta expanderar med fler modeller och varianter. Sammantaget innebär detta höga och ständigt växande krav på tillverkningsflexibiliteten och operatörernas kunskapsnivå. Våra uppdrag inom området spänner därför över såväl produktionsutrustning som produktionsteknik.

Produktion & underhåll

Together Tech erbjuder följande hjälpverktyg för att öka sina kunders konkurrenskraft:

  • Lean produktion
  • Nulägesanalys och förstudier
  • Värdeflödesanalyser (VSM)
  • Dagliga styrningstavlor
  • Produktionslayout
  • Logistikutveckling
  • Produktionsberedning

Effektivisering på alla områden

Sammanfattningsvis har vi på Together Tech ett starkt engagemang och stor erfarenhet inom området produktionsteknik och produktionsutveckling, vilket våra kunder dagligen kan dra nytta av. Genom att belysa ett företags olika områden på ett objektivt sätt går det nästan alltid att upptäcka nya delar som kan effektiviseras. Resultatet blir förkortade ledtider, starkare ekonomi och en mer fokuserad resursanvändning.

Lotta Dahl Haugskott
Business Unit Manager Manufacturing Engineering
?>