Kvalitet

Kvalitet på produkt och process

Att göra rätt från början är ett av kvalitetsarbetets allra viktigaste utmaningar. I praktiken innebär det att rätt attribut måste initieras i ett tidigt skede. För att möta dessa utmaningar krävs ständiga förbättringar av verksamhetens utvecklingsprocess samt en förståelse för hur produktutveckling påverkar övriga delar av organisationen. Vi på Together Tech utgår alltid från mottagaren och ser till att tillfredsställa de behov och förväntningar som kunden efterfrågar.

Ett pågående utvecklingsarbete

Begreppet kvalitet kan åsyfta det inre värdet av en materiell produkt – exempelvis en råvara, konstruktion och produktionsprocess, eller en tjänst eller verksamhet – såsom utbildning, forskning och behandling.

Tjänsteområdet har utvecklats från att enbart handla om kvalitetskontroll av färdiga produkter till att omfatta en helhet – detta genom att tidigt initiera ett kvalitetsarbete och därefter jobba strukturerat och metodiskt utifrån lämpliga standarder genom hela utvecklingskedjan samt i verksamhetens alla processer.

Ingen insats för stor eller för liten

Together Tech erbjuder dessutom mindre punktinsatser, såsom granskning av processer hos våra kunder och deras leverantörer – men även revidering av rutiner kring exempelvis riskhantering och validering. Det finns stora likheter mellan olika branscher vad gäller kvalitetsarbete och därmed också många möjliga synergieffekter. Därför kan det göra enorm skillnad att ta hjälp av någon som arbetat med till exempel leverantörskvalitet inom bilindustrin i en helt annan bransch där arbetssättet inte är lika välutvecklat.

Together Tech på plats i verksamheten

Together Tech hjälper till att utvärdera och tillämpa de metoder som lämpar sig bäst för kundens situation. Detta genom att vi har kunskap om, samt förmågan att tillämpa ett antal kraftfulla metoder och en verktygslåda av produktutvecklings- och projektledningsverktyg. Vi arbetar med kvalitetssäkring av befintligt produktsortiment genom riskanalyser, säkerställning av kvalitet på inköpta varor och tjänster, workshops för idégenerering samt vidareutveckling. Våra kvalitetsingenjörer finns inom alla våra branscher och flera av dem är Blue-, Green- och Black Belt-certifierade samt använder olika Six Sigma-verktyg i det dagliga arbetet.

Kvalitetssäkring i alla led

För att säkerställa att det är rätt kvalitet på inköpta varor och tjänster krävs en samverkan med företagets leverantörer. Här behövs många gånger processer integreras och långsiktiga relationer byggas för att man ska utvecklas.

togethertech-medarbetare inom Supplier Quality Assurance (SQA) arbetar med leverantörsutveckling med fokus på Production Part Approval Process (PPAP). Är man Supplier Quality Engineer (SQE) så arbetar man jämförelsevis mer aktivt ute i själva kundorganisationen.

Anders Lüborg
Business Unit Manager Quality & Project Management
?>