Elektronikutveckling

Elektronikutveckling i olika former

De senaste decennierna har elektronikbaserade produkter präglats av en oerhörd tillväxt gällande både komplexitet och funktioner. Samtidigt ställs allt högre krav på att minska utvecklingstiden och rationalisera tekniken för att få den så kostnadseffektiv som möjligt. Tillsammans innebär detta framförallt en sak för dem som arbetar med elektronikutveckling: Att kraven på en väl fungerande produktutvecklingsprocess växer i samma takt.

Inbyggda system

Vi arbetar med elektronikutveckling på flera nivåer. Vi utvecklar både analoga och digitala konstruktioner. Det kan till exempel handla om att mäta signaler från sensorer och styra pumpar och motorer. För att kunna kommunicera med omvärlden implementerar vi antingen en trådlös kommunikationslänk av blåtands- eller annan korthållsradiotyp, eller så skickas informationen via kablage såsom USB, CAN, Flexray eller traditionella seriella gränssnitt såsom RS232 eller RS485.

Många och höga krav

Vid elektronikutveckling tar vi självfallet in alla olika kravställningar, från användarkrav och funktionella krav till regulatoriska krav. Vi har bland annat stor erfarenhet av att utveckla EMC-optimerade konstruktioner, produkter som är anpassade för användning i explosiv miljö (såsom EX-klassningar) – samt produkter som måste uppfylla medicintekniska regulatoriska krav.
 
Schema och layout designar vi i olika verktyg, exempelvis Altium Designer. Tillverkningen av mönsterkort och monteringen av komponenter lägger vi därefter på någon av våra tillverkningspartners. I de fall uppdraget avser mindre volymer så kan vi också producera själva och ta ett totalt ägarskap för produkten.

Kraftelektronik

Genom alla de projekt vi utfört genom åren har vi successivt byggt upp en stor kunskap och erfarenhet inom konstruktion av kraftelektroniksystem. Inom detta område kan vi nämna exempel som avancerad konstruktion av motorstyrning för alla typer av elmotorer (inklusive sensorlös styrning av BLDC), bränslecellsövervakning, intelligent kraftdistribution i fordon och kretskortsdesign med point-of-load. Genomgående mycket strömsnåla och energieffektiva konstruktioner, vilket innebär lång batteritid – med effektklasser från mW till kW. All konstruktion och certifiering av smart batteriteknik utförs enligt säkerhetsdirektiv IEC 62133 2nd ed. (battery safety), transportdirektiv UN38.3 (IAETA) samt LVD.

Mikael Duvander
Business Unit Manager Electronics and Medical Device
Peter Warlich
Business Unit Manager Electronics and Software Development
?>