Tjänster

Stor palett av tjänster

För att kunna vara en komplett partner inom produktutveckling och produktionsutrustningar behövs kompetens inom många teknikområden. I vissa uppdrag är det ett enskilt kompetensområde som är i fokus medan det för helhetsåtaganden kan krävas att vi nyttjar många kompetenser inom ramen för samma projekt. Våra teknikområdesansvariga ser till att vi som företag vidareutvecklar vår kompetens gällande såväl ny teknik, nya verktyg som arbetssätt.

 

IoT

Huvudsakliga applikationsområden för våra IoT-tjänster är övervakning och styrning av inomhusklimat i fastigheter, övervakning av produktionsutrustning och spårning av utrustning.

Elektronikutveckling

Mätning, styrning och överföring av information i och mellan produkter. Analogt eller digitalt spelar ingen roll. Allt kan elektrifieras.

Mjukvaruutveckling

Inbyggda system, PC-mjukvara, client/server-lösningar, mobilapplikationer för iOS och Android, design av användargränssnitt och verifiering på del- eller systemnivå.

Mekanikkonstruktion

Bred kompetens kring utveckling av formsprutade plastdetaljer, gjutgods, tunnplåt, finmekanik och FEM-analyser. Nya material och utvecklingsmetoder.

Projektledning

Kommunikativa och resultatorienterade projektledare inom produkt- eller produktionsutveckling, med huvud- eller delansvar för stora och mindre projekt. Välj om ni vill ha fokus på branscherfarenhet, specifik kompetens inom ett teknikområde...

Produktionsteknik

Kan det som görs idag göras bättre imorgon? Svaret är nästan alltid ja. Tjänsteområdet spänner över värdeflödesanalys, produktionsstyrning och att optimera flöden.

Test och verifiering

Verifiering av hård- och mjukvara eller kompletta system mot kravspecifikationer. Kompletta testutrustningar och testsystem. Olika testriggar, som HIL-, MIL- eller SIL-riggar, baserade på Matlab, Simulink och Stateflow.

Kvalitet

Kvalitetssäkring och utveckling av arbetsprocesser, produkter och produktion. Value Management, Six Sigma, SQA, FMEA, riskanalys, DFA/DFM och DMAIC.

Utbildningar och workshops

Hands-on och effektiva insatser inom till exempel medicinteknisk produktutveckling, LCA, innovationsarbete eller materialval.

Rådgivning och Advisory Boards

Rådgivare inom till exempel medicinteknisk produktutveckling, QA/RA, elektronik och mekanikkonstruktion.

"Våra tjänsteområden speglar kundernas behov av helhetslösningar inom produktutveckling."