Hoppa till huvudinnehåll
Industrial engineering header

Sensor Systems

Från sensorer till mobilapplikationer för visualisering av mätdata

Utan bra sensorsystem går det inte att sätta IoT i system

När Together Tech inledde satsningen på IoT, Internet of Things, för några år sedan var vi övertygade om att vi skulle få vara med om en spännande utveckling. Precis så har det också blivit. Idag står IoT tillsammans med AI, Artificiell Intelligens, för en allt snabbare digitalisering av världsekonomin. Av EU:s rapport ”Shaping Europe´s Digital Future” framgår att vi år 2025 kan förvänta oss 41 miljarder uppkopplade IoT-enheter. 

Utvecklingen går rasande snabbt när industrins maskiner och processer, gods, hushållsapparater, fastigheter och även medicinsk teknik förses med små inbyggda sensorer. Together Tech är med på den här resan och vår IoT-satsning har redan gett oss en stark position. 

Från sensorer till mobilapplikationer för visualisering av mätdata

När vi inledde vår satsning byggde den på en stark övertygelse om att vi skulle vara en helhetsleverantör av IoT-lösningar. Vår kompetens och de IoT-system vi erbjuder sträcker sig från den lilla sensorn till lösningar för att visualisera insamlade mätdata i exempelvis mobilapplikationer. I vårt  IoT-program finns även routers, gateways, kommunikationsprotokoll (Zigbee och BLE) och arkitektur för trådlösa Mesh-nätverk. 

Allt dessa komponenter tillsammans kallar vi Sensor Systems. Vi är idag en helhetsleverantör med alla de pusselbitar som krävs för att sätta IoT i system, men vår IoT-kapacitet har också en annan dimension. Vi har en både bred och djup IoT-kompetens som gör att vi kan erbjuda kundspecifika helhetslösningar inom IoT där sensor- och sensorapplikationsutveckling utgör en viktig del.

circuit board

Krävs det en applikationsunik sensor utvecklar vi den. Precis som vi gjort inom Medtech.

Utveckling av kundunika sensorer

Ett stabilt IoT-system måste stå på en trygg teknisk grund. En av de viktigaste grundstenarna är sensorteknologin. Utvecklingen inom IoT kommer att kräva en intensiv utveckling av innovativa sensortekniker. Vissa för storskalig användning i vitt spridda applikationer. Andra är kund- och applikationsspecifika. Together Tech kan snabbt sätta samman IoT-team som arbetar över gränserna för att utveckla kundunika sensorer. Många gånger sker det som ett delprojekt inom ramarna för större utvecklingsprojekt som ska resultera i en färdig produkt. Men, det kan också av en specifik sensor vår kund efterfrågar för att få en stabil IoT-lösning. 

Vår styrka är möjligheten att sätta samman team med kompetens inom alla de områden som krävs vid sensorutveckling. Spännvidden på våra medarbetares kompetens gör oss till en mycket stark IoT- och sensorpartner. Vi har alla resurser som krävs för att utveckla unika och innovativa lösningar när existerande sensorlösningar inte täcker ett visst behov. 

Utveckling av sensorer inom Medtech

Ett område där Together Tech har lång erfarenhet av krävande utvecklingsprojekt är inom Medtech. I medicinsktekniska produkter har sensorteknik ofta en mycket viktig funktion. De krav som ställs på sensorerna när det gäller exempelvis prestanda och noggrannhet utgör en del av de förstudier vi genomför innan ett utvecklingsprojekt startar. Vi tar sedan totalansvar för sensorutvecklingen där medarbetare med kompetens inom elektronik, mekanik och programvaror driver projektet som också kan omfatta inköp av olika komponenter.  

Har du en idé om en IoT-lösning hjälper vi till att förverkliga den

Det kan finnas många olika anledningar till en satsning på IoT. Ett industriföretag kan se möjligheter att öka produktiviteten och göra kostnadsbesparingar genom optimerad resursanvändning. Fastighetsägare kanske vill förbättra inomhusmiljön och även ta hjälp av IoT för att få bättre kontroll på fukt under exempelvis byggprocesser.  

Inom transportsektorn kan IoT ge en effektivare övervakning av var gods befinner sig genom logistikoptimering.  Listan över möjliga applikationsområden där IoT kan skapa viktiga värden kan göras lång. Innan ett IoT-projekt startar är det viktigt att identifiera potential, affärsmöjligheter och tekniska krav. Together Tech har kompetensen och resurserna att ge ett stark stöd redan från start.

People_working_ideas

Allt det som ryms inom vårt område Sensor Systems kan liknas vid IoT-legoklossar. Vi kan visa på många olika alternativ för hur de kan kombineras för att förverkliga IoT-lösningar. En förstudie och kanske workshops kan lägga en bra grund för en IoT-satsning. Vi kan sedan ta fram förslag på lösningsdesign och i nästa steg även utveckling, realisering och driftsättning.

Kort sagt; vi är duktiga på att omsätta spännande IoT-idéer till konkreta IoT-lösningar som tillför värden för våra kunder!

iot

Sensor Systems är ett stort, spännande och expansivt område som utgör en del av vår egenutvecklade plattform för IoT-applikationer: Together Tech Connect IoT. Här har vi berört en del av allt som ingår. Lär om fler av våra tillämpningsområden och ta gärna kontakt med oss om ni har IoT-idéer som ska förverkligas. Det kan gälla allt från kompletta IoT-system till utveckling av applikationsunika sensorer! 

people_working_mechanics
Case
Industrins variant av Internet of Things har en egen förkortning, IIoT. IIoT har blivit något av en...
concrete_house
Case
Together Tech har kommit långt i arbetet med att utveckla ett program med standardiserade och...
indoor_sensor_AI
Case
Under de senaste åren har luftkvalitet inomhus hamnat i fokus av flera anledningar. Under pandemin...
hospital-room_sensors
Case
Känsliga kyrkomiljöer, badhus, sjukhus och villor i nyproduktion. Det är några exempel på...
Avslappnad tjej på soffa
Case
Folksjukdomen migrän drabbar både barn och vuxna. Ett migränanfall innebär ett lidande för den...
Mikael Duvander
Mikael Duvander
CQO & Technical Advisor
Peter Warlich
Manager Electronics & Software Development