Hoppa till huvudinnehåll
trees_winter

Corporate Sustainability

Globala målen som inspiration och vägvisare

Vårt arbete för en bättre värld utgår från de globala målen 

Together Techs vision är Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld och vi vill vara en inspiration och drivkraft i den hållbara omställningen. När du samarbetar med oss märker du av vårt engagemang och kunnande på olika sätt.

Vi fokuserar främst på dessa områden

  • God hälsa och välbefinnande - motsvarande det globala målet nr 3
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - motsvarande det globala målet nr 9
  • Hållbar konsumtion och produktion - motsvarande det globala målet nr 12

Mål 13 för hållbar utveckling, Climate Action, är ett av våra åtaganden som företag. Vi strävar efter att öka vår positiva påverkan genom våra uppdrag, och minska vårt företags koldioxidavtryck.

Läs vår Climate Change Position>>

Läs vår Corporate Carbon Footprint-rapport>>

Jämlikhet och jämställdhet är högt prioriterat för oss - motsvarande det globala målet nr 5. Och självklart är globala målet nr 17, Partnerskap för målen, en stor inspiration för ett företag som heter Together Tech!

"Med vår ISO 14001-certifiering och visionen "Vi utvecklar produkter för en bättre värld", inledde vi vår hållbarhetsresa år 2010. Drivkraften är vår ambition att hantera miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar genom vår verksamhet.

Glädje, Omtanke och Ambition är starka värderingar som varje dag inspirerar oss att samarbeta och förbättra.

Vi använder vår tekniska kompetens inom olika branscher för att minska miljöpåverkan genom våra uppdrag, främja cirkularitet och bidra till de globala målen genom partnerskap med våra kunder, akademi, industrihubbar och affärspartners.

Vår ESG-policy återspeglar vårt engagemang för etiska och hållbara metoder, i linje med FN:s Global Compact-principer.

Vi välkomnar alla som vill arbeta för hållbarhet genom samarbete och innovation, och tillsamman bidra till en bättre värld."

Sara Lindmark, CEO, Together Tech

Sara Lindmark Global Compact Statement

Hållbarhet i vår interna verksamhet

Vi bedriver en väsentlig del av våra kunders produktutveckling inhouse. När vi tagit fullt ansvar och levererat en lösning till vår kund har vi införlivat hållbarhet som en naturlig del av produktutvecklingsprocessen. Vi kan föreslå alternativ och åtgärder för att öka hållbarheten i produkten, utifrån kundens krav och behov.

workplace meeting

Global Compact

Genom att gå med i FN's Global Compact har vi påbörjat en resa av självanalys och utvärdering, ansvar inför våra möjligheter och ett engagemang för ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Läs vår Communication of Progress (CoP)>>

 

global compect

Kontaktpersoner

Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability
Vanja Wennergren
Vanja Wennergren
Supervisor Environment & Quality

Relaterat innehåll

Coral reef in the ocean
Vi hjälper dig framåt på vägen
Sustainovation webinar header
Här kan du läsa mer om vår ESG-, kvalitets- och miljöpolicy. ESG-policy Genom vår ESG-policy tar vi...