Hoppa till huvudinnehåll
Coral reef in the ocean

Sustainability Solutions

Vi hjälper dig framåt på vägen 

Vi bryr oss om hållbarhet

Precis som vi tror att det är en avgörande fråga även för dig och ditt företag! Produkter behöver redan nu vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara, oberoende av vad produkten har för syfte för sina användare. Tillsammans med er kunder använder vi teknisk expertis och personligt engagemang till att utveckla framtidens produkter för en bättre värld. 

Frågeställningar om hållbar produktutveckling

  • Hur ska fysiska produkter och digitala lösningar bidra till en bättre värld? Går det att minska nuvarande negativa påverkan? 
  • Vad kräver lagen? Och hur möter vi lagkraven rent tekniskt? 
  • Innebär hållbarhet alltid extra kostnader – eller finns det ekonomiska vinster att göra? 
  • Vad efterfrågar och förväntar sig våra kunder och andra intressenter?  
  • Vilken omställning behöver vi göra i vår produktportfölj för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva för både kunder och medarbetare?  

Vill du lära dig mer om innovation och hållbarhet? Anmäl dig och kollegorna till våra kostnadsfria Better World Tech Webinars!

Webinars

Tillsammans vill vi göra skillnad – varje timme, varje dag! 

Vi har tusentals timmar av teknisk utveckling och erfarenhet inom bland annat Medtech, Mobility och Security, där vi har utvärderat om vårt arbete bidrar till något av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Det gör vi genom vårt eget mätverktyg BWi.

Vårt viktigaste bidrag sker i kundernas produktutveckling, där vår expertis är den perfekta kombinationen av systemiskt och livscykelorienterat tänkande för att värna hållbarhet. Våra medarbetare har medvetenhet om hållbarhetskonsekvenser och vad de globala målen innebär, i relation till sina olika teknikområden som till exempel kraftelektronik, energieffektivisering, textila material, kemi, electromobility, förnyelsebara energikällor, polymera material och digitalisering. 

Winter_trees_global_goals

Expertis och samarbeten inom Innovation och Sustainability 

Våra specialiserade konsulter inom innovation och hållbarhet bidrar som rådgivare eller tekniska experter i kortare eller längre insatser när hållbarhet är en del av målbilden. Kompetensen finns samlad hos oss och vi arbetar framför allt i kunduppdrag hos teknikledande företag, eller i olika typer av samverkansprojekt med framstående högskolor, universitet och specialiserade partners.  

Vår gemensamma utgångspunkt är vi betraktar hållbarhet som en förutsättning för de innovativa lösningar som måste till för att göra verklig skillnad. Vårt mindset i produktutveckligen är att utveckla i riktning mot vad vi vill ha mer av, det vill säga hållbara lösningar och inte ifrån vad vi inte vill ha, vilket är onödig konsumtion och utsläpp. 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss

Gustaf Kabroo
Gustaf Kabroo
Manager Innovation & Sustainability
Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability
Thomas Steindahl
Thomas Steindahl
Chief Innovation Officer

Relaterat innehåll

Circular stairs
Sustainability
Hållbarhet är det nya riktmärket för kvalitet Att skapa en kvalitetsprodukt kräver systemiskt...
containers
Case
Det här är berättelsen om ett hjulhus. Volvo Cars hade en idé för hur man skulle minska...
Sustainovation webinar header
Utforska och utöka dina Sustainovationkunskaper!