Hoppa till huvudinnehåll

Sustainability blir en affärsenhet inom Together Tech

karina-bret

Karina Bret tar rollen som Business Unit Manager

Teknikkonsultföretaget Together Tech är en föregångare inom hållbar produktutveckling, med en vision om att utveckla framtida produkter för en bättre värld och med en egen mätmetod, Better World-index, som mäter varje uppdrags bidrag till de globala målen. Nu tar företaget nästa steg och etablerar Sustainability som en ny affärsenhet med Karina Bret som ansvarig ledare.

"Som ingenjörer använder vi vår tekniska kompetens och passion till att förnya och utveckla produkter för en bättre värld, varje dag. Det ligger i vårt DNA och har nu också blivit en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Jag är mycket glad att Karina har accepterat att ta ledarskap i vår hållbarhetsresa”, säger Sara Lindmark, VD på Together Tech.

Karina Bret har en bakgrund som mekatronikingenjör, med en masterexamen i hållbar utveckling. Hon har 12 års erfarenhet som produktutvecklingsingenjör och ekodesigner, samt 6 år som hållbarhetschef inom Mobility och därefter Livsmedel. Hon har även agerat hållbarhetsrådgivare för små och medelstora företag, gjort livscykelanalyser av olika produkter, standardisering av processer och utformat hållbarhetsstrategier för företag.

"För att göra en reell och positiv inverkan på hållbarhet krävs produktägare som är villiga att gå längre än laglig efterlevnad när det gäller hållbarheten för sina produkter, och som vågar göra saker annorlunda. Detta kan inte göras isolerat; det behövs globalt och brett samarbete. Vi kan vara bron från våra kunders hållbarhetsstrategier och mål på hög nivå till jordnära ingenjörskonst tillsammans med produktutvecklarna. Vi kan visa våra kunder vilka steg som måste tas, när och hur”, förklarar Karina.

Tvärfunktionellt samarbete är nyckeln till hållbarhet

Karina anställdes på Together Tech 2022, vid en tidpunkt då företaget antog en ny strategi med fokus på globala målen 3; God hälsa och välbefinnande, 9; Industri, innovation och infrastruktur, och 12; Ansvarsfull konsumtion och produktion. För att leva upp till kraven behövdes intern utveckling, vilket blev Karinas första uppdrag.

”Det var viktigt att utveckla designen av verktyg och processer för att förankra hållbarhet i vår egen produktutvecklingsprocess. Detta är kärnan i vår verksamhet och vi har samarbetat brett i organisationen för att förbättra vår egen hållbarhet som leverantör till våra kunder såväl som som arbetsgivare”, fortsätter Karina.

Denna första fas har också inkluderat utvecklingen av obligatorisk utbildning för alla anställda relaterad till hållbar produktdesign, som livscykelanalys och cirkulär design.

Den nya affärsenheten kommer att utveckla och sälja rådgivnings- och ingenjörstjänster till både befintliga och nya kunder på alla marknader som Together Tech är verksamt inom. Det kommer också att fungera som ett hållbarhetskompetenskluster inom företaget, och ge utbildning och stöd till alla.

"Jag vill nå en bättre värld för alla, jag vill vara en del av en rörelse som driver på de positiva förändringar vi alla vill se i den här världen: en hälsosam miljö och ett rättvist och välmående samhälle, för denna och nästa generationer", säger Karina med eftertryck.

Kontakt

Karina Bret
Karina Bret
Manager Sustainability
Sara Lindmark
Sara Lindmark
CEO

Relaterat innehåll

Coral reef in the ocean
Vi hjälper dig framåt på vägen
trees_winter
Globala målen som inspiration och vägvisare