Hoppa till huvudinnehåll
Tech Center

Embedded IoT

IoT

En bra start på en trygg IoT-resa är att stiga på från vår egenutvecklade plattform  

År 1999 lanserades begreppet ”Internet of Things”, IoT, av en entreprenör i USA. Uppkopplade enheter fanns dock långt innan dess. 

Det finns de som anser att den första var en Coca-Cola-maskin på ett universitet i USA. Studenterna kunde via universitetets eget nätverk och en föregångare till internet kontrollera om det fanns läsk i maskinen, och om den var tillräckligt kyld. 

Nyttan med sammankopplade och uppkopplade enheter har sedan dess breddats som ringar på vattnet. Det tog dock ett antal år innan utvecklingen av IoT-applikationer tog riktig fart. Nu går den rasande snabbt och Together Tech är med och driver på. Vi gör det med vår egen skalbara plattform och IoT-expertis som hjälper våra kunder att skapa värden med IoT. 

Embedded systems blir allt oftare Embedded IoT 

Idag lever vi i en värld med fler uppkopplade enheter än det finns människor. Antalet uppkopplade enheter uppskattades till drygt 15 miljarder under 2023. År 2030 förväntas 500 miljarder IoT-enheter vara anslutna till Internet. Alldeles säkert kommer ett antal av dessa enheter att vara utvecklade av oss på Together Tech. 

IoT var inte ett begrepp på 1980-talet, men ändå kan vår resa mot IoT sägas ha startat så tidigt. Det var då vi fick de första uppdragen med att utveckla embedded-produkter och embedded systems med olika hårdvaror, microcontrollers, kommunikationsgränssnitt och konfigurationsverktyg. 
 

Device Management

I takt med att vi fått en allt mer uppkopplad teknikvärld har olika kommunikationslösningar blivit en naturlig del av våra utvecklingsprojekt.

Vi använder oss av ett stort antal tekniker för att säkerställa en säker och friktionsfri kommunikation och uppkoppling. ”Connectivity” är ett begrepp vi använder för området där fokus ligger på att skapa trådlösa och tillförlitliga infrastrukturer. Idag gör vi det genom att exempelvis kombinera IoT och inbyggda produkter. Vi driver på utvecklingen med egendesignade systemkomponenter. Vi har också medarbetare med flera års erfarenhet av IoT-projekt som kan hjälpa till att identifiera möjligheter och föreslå lösningar.

niklas-labb_bred_2

Plattformen är som en box med byggstenar

Att utvecklingen inom IoT nu går så snabbt är ett resultat av många faktorer. Elektroniken krymper i storlek samtidigt som beräkningskapaciteten ökar. Strömförbrukningen minskar liksom kostnaden per enhet när sensorer kan utvecklas snabbare och till lägre kostnad. Allt detta sammantaget gör att det blir ekonomiskt motiverat att investera i olika IoT-lösningar. 

På några få år har Together Tech byggt upp en skalbar plattform som underlättar IoT-satsningar. Plattformen kan liknas vid en box full med smarta och egendesignade byggstenar. Här finns systemkomponenter som routers, styrenheter för nätverk, en gateway och en energy harvesting sensor för mätning av luftkvalitet, gas, tryck, temperatur och luftfuktighet. Som lösningsleverantörer hjälper vi också våra kunder att nå målet med IoT-resorna. Vi gör det genom att designa applikationsanpassade IoT-arkitekturer, utveckla hård- och mjukvara och hjälpa till med uppkopplingen till olika molnlösningar. 

cloud_women

Smarta fastigheter, Industriell IoT och Fleet Management IoT

Två områden där vi medverkat till att skapa stora kundvärden med IoT är inom fastighetssektorn och Industriell IoT.  Många fastighetsägare såg tidigt de stora möjligheterna att med IoT minska energikostnaderna och skapa bra inomhusklimat. Ventilation och belysning kan styras energieffektivt och vi har utvecklat sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet och CO2-halter.  

Plattformens flexibilitet gör att IoT-lösningarna enkelt kan anpassas oavsett om det är bostadshus, kommersiella fastigheter eller kulturhistoriska byggnader. Resultatet blir smarta och mer hållbara byggnader som sparar både miljö och ekonomi!

IoT Embedded Systems from Together Tech

Inom tillverkningsindustrin ökar kraven på proaktivt underhåll, sänkta underhållskostnader och störningsfri produktion. 

Här hjälper vi till genom att industrianpassa IoT-lösningar. Med sensorer som mäter tryck, temperatur och vibration får industrin full kontroll på sina produktionsanläggningar. Man kan i ett tidigt skede och i realtid se om det finns risk för produktionsstörningar och onödigt slitage. 

Ytterligare ett applikationsområde som drar till sig allt större intresse är inom Fleet Management. Här kan IoT-sensorer och trådlösa anslutningar effektivisera hanteringen av både fordonsflottor och gods. Det handlar om datadriven logistikoptimering där rutter kan planeras effektivare, fordonens status övervakas och leveranskvaliteten ökas genom att även godset förses med IoT-sensorer.

niklas-hagman_vasttrafik

Vår IoT-plattform ger stöd för white labeling 

Nya affärsmöjligheter öppnas hela tiden upp inom många olika branscher. För att ta tillvara dessa möjligheter är det viktigt att företag agerar snabbt. Att starta tekniska utvecklingsprojekt för IoT-komponenter som ska kombineras till intressanta systemlösningar kan ta för lång tid. Risken är stor att någon annan ser en affärsmöjlighet och hinner före ut på marknaden. 

Together Techs IoT-plattform ger stöd för white labeling och det innebär att ett företag snabbt kan komma ut på marknaden med IoT-lösningar under eget varumärke. För företag som kanske har utvecklat dellösningar inom IoT öppnar det för en enkel integration, breddning och marknadslansering av konkurrenskraftiga helhetslösningar.

3d_girl

Kontakt

Peter Warlich
Manager Electronics & Software Development
maja schentz
Maja Schentz
Manager Jönköping
Gabriel Johansson
Gabriel Johansson
Manager Software Development

Relaterat innehåll

Hands embedding and securing a visual content
Produktens hjärna i goda händer
Industrial engineering header
En smidig och skalbar start på din IoT-resa