Nyhet

Säg hej till Together Tech!

Nu tar vi, tidigare i3tex, steget fullt ut i vårt hållbarhetsarbete och byter bolagsnamn till Together Tech, ett namn som speglar vår vision om tekniksamarbete som den mest effektiva lösningen att möta de globala hållbarhetsmålen och ett fossilfritt Sverige.

Namnbytet är ett resultat av en förändrad omvärld och marknad, tillsammans med nya sätt att arbeta för att möta framtidens tekniska utmaningar inom hållbarhet.

Agenda 2030 – en vägvisare
Together Tech följer Agenda 2030, FN:s globala mål inom hållbar utveckling. Vi har valt att fokusera på delområdena

  • God hälsa och välbefinnande
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbar konsumtion och produktion

I samband med namnbytet lanserar vi även en ny paroll – Better World Tech, som pekar ut riktningen för vår verksamhet.

– Det här namnbytet är ett naturligt steg för oss att bli det bolag vi faktiskt är idag, säger Sara Lindmark, VD. Vi har gått igenom ett stort förändringsarbete de senaste åren, där hållbarhetsfrågan har stått i ett naturligt fokus. Det nya namnet beskriver bättre hur vi tror att en behöver arbeta för att nå de bästa tekniska lösningarna för en hållbar framtid.

Det officiella namnbytet gäller från och med mars månad 2022 och påverkar inga avtal. Bolagets ägare och organisationsnummer är samma som tidigare.

För mer information, kontakta:

VD Sara Lindmark

sara.lindmark@togethertech.com

mobil +46 70 836 01 97

Marknad och Kommunikation Camilla Danielsson

camilla.danielsson@togethertech.com

mobil +46 70 985 50 33

Postad: 09 mars 2022