Vårt arbete för en bättre värld

Vi utvecklar framtidens produkter för en bättre värld!

Så lyder vår vision och den är något vi strävar efter och arbetar med varje dag. Vi älskar teknik och använder vår kompetens och vårt engagemang till att innovera och utveckla produkter och digitala lösningar som bidrar till en bättre värld.

Vi mäter genom vår egen metod BWi och har ambitiösa mål för att till exempel bidra till minskad klimatpåverkan och öka jämlikhet och mångfald. De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 samt färdplaner för ett fossilfritt Sverige vägleder oss i arbetet. Vi står också bakom initiativet Innovation för klimatet, och deltar i FN-initiativet Global Compact.

 

 

står för Better World index och är vår egen metod som utifrån FN:s globala hållbarhetsmål vägleder oss att nå vårt mål om en bättre värld.

BWi är en hjälp till att öka vår egen medvetenhet om vilka avtryck våra uppdrag lämnar. Det ger oss som företag förutsättningar att arbeta ännu mer med produkter, processer och tjänster som bidrar till en bättre värld.

Vi mäter och följer upp

Alla projekt som vi arbetar med skattas utifrån de sjutton hållbarhetsmålen och ett unikt BWi-värde räknas fram. Varje månad följer vi upp vårt genomsnittliga BWi i förhållande till nedlagd tid i uppdragen. På så sätt kan vi följa vår utveckling mot en bättre värld.

Globala målen

Vi har utvärderat hela vår verksamhet utifrån de Globala målen, alla delmål och indikatorer. Det ger oss en styrka att förstå vår påverkan och bidrag i ett större perspektiv, samtidigt som vi kan vässa våra ambitioner i att vilja göra ännu mer för en bättre värld.

Together Tech och de globala målen

Utifrån de 17 globala målen har vi valt ut de områden där vi vill verka och höja våra ambitioner. Det är områden som matchar vår kärnverksamhet – innovation, teknik och produktutveckling. Här har vi vårt huvudsakliga engagemang och driv tillsammans med våra kunder.

 

Vårt bidrag till de globala målen

Vår viktigaste positiva påverkan på de globala målen sker genom vårt dagliga arbete i olika produktutvecklingsprojekt. Med teknikens hjälp utvecklar vi till exempel andningshjälpmedel, elektrifiering av fordon, tillgänglighetsanpassade hissar och mycket mer.

Med våra värderingar och vår vision vill vi utmana oss själva, sätta ambitiösa mål och gå ett steg längre än det nödvändiga. Vi vill vara en positiv kraft och bidra så långt vi bara kan.

 

Fler exempel på vad vi gör

  • Innovationsarbete inom miljöteknik
  • Strukturerat säkerhetsarbete och höga miljökrav på våra företagsfordon
  • IGEday – Introduce a girl to Engineering Day
  • Equality and Diversity Manager
  • Rutiner för återvinning, energieffektiva kontor och utrustning, inget flaskvatten
  • Partnerskap med mijöorganisationer och FN

Miljö och kvalitetsledning

Vårt ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. För att kunna följa vårt bidrag till en bättre värld har vi kopplat vårt miljöarbete till FN:s globala hållbarhetsmål.