Att anlita konsulter och köpa kompetens

Hur går det till att anlita oss?

Det finns flera tillfällen när konsulter är en bra lösning. Oavsett anledning är det en kompetenstjänst vi erbjuder, och vi förstår hur viktigt det är för ditt projekt att det blir rätt.

Hög arbetsbelastning, oplanerad frånvaro av egen personal eller ett tillfälligt behov av spetskompetens kan vara anledningar till att man ser sig om efter extern hjälp. Beroende av ditt behov så kan vi erbjuda olika typer av samarbetsformer. Här beskriver vi hur det går till att anlita oss.

Inledande kontakt - Hur ser behovet ut?

Ni har identifierat att ni har ett behov och tar kontakt med oss. I den inledande kontakten blir det vår uppgift att ta reda på vad ni behöver och förutsättningarna för ett samarbete. Det sker vanligtvis genom att en av våra kundansvariga träffar er i ett möte där ni får berätta om nuläget och vad ni vill åstadkomma. Finns det behov av att skriva ett sekretessavtal (NDA) mellan oss för att vi ska kunna ta del av konfidentiell information så gör vi det redan här. Vi gör också en presentation av oss som företag utifrån vad som är bra för er att känna till.

Olika typer av uppdrag – Vilket upplägg passar bäst?

Utifrån bilden vi fått av behovet så tar vi fram ett uppdragsförslag som vi presenterar för er. Behovet styr vilket typ av uppdragsupplägg som vi föreslår.

Är det en konsult som ska arbeta på plats hos er som är bästa lösningen så föreslår vi en eller flera lämpliga konsulter. Ni får självklart möjlighet att träffa våra kandidater för att bilda er en uppfattning om personerna och vad de kan tillföra hos er.

Är det en kortare rådgivande insats som behövs för att lösa ert behov så kan hela uppdraget bestå i några arbetsmöten eller att vi levererar en rapport.

Är det ett mer omfattande behov så kanske det lämpar sig bäst att lägga ut som ett helhetsåtagande. För att kunna komma med ett affärsförslag behöver vi kanske gå igenom dokumentation från er, ha flera möten med er eller göra en förstudie. Om uppdraget kräver flera olika kompetenser sätter vi ihop ett team som presenteras för er. 

Offert och beställning

Är vi överens om att det finns förutsättningar för ett samarbete lämnar vi en offert där vi beskriver:

  • vad vi ska göra
  • vad vi ska leverera
  • tidplan
  • ekonomi
  • villkor

Vi följer Svenska Teknik & Designföretagens standardvillkor ABP12.

Motsvarar offerten era förväntningar så lägger ni en skriftlig beställning och det är startskottet för att köra igång projektet. Vi kommer överens om startdatum och bokar ett startmöte där projektplanen förankras, roller tydliggörs och vi bestämmer hur uppföljning och rapportering ska ske. Om våra konsulter sitter på plats hos er kommer vår kundansvarige efter en tid göra en första uppföljning med er. Syftet är att säkerställa att uppdraget kommit igång bra och att samarbetet fungerar väl.

Genomförande av uppdraget

Oavsett vilket av projektuppläggen som valts så har vi en tydlig process för hur vi tar hand om uppdraget och säkerställer kvalitet och att du som kund blir nöjd. Vi har en väl inarbetad produktutvecklingsprocess och applicerar de delar som är aktuella för varje projekt. Flera av våra kontor har utrustning, lokaler och en organisation för helhetsåtaganden eller ”inhouse projekt” som vi brukar kalla det. Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 13485 (utveckling av medicinteknik)

Har du några funderingar och vill komma i kontakt med oss? Kontakta någon av våra kundansvariga nedan eller maila sales@togethertech.com. På kontaktsidan finns även fler kontaktpersoner.

Anna Axelsson
Regional Manager Göteborg/Trollhättan
Anna Öfwerman
Regional Manager Stockholm/Mälardalen
Hanna Widforss
Regional Manager Linköping/Norrköping/Jönköping