Om oss

Innovativ och hållbar produktutveckling

Vi är ett värderingstyrt företag med runt 200 medarbetare som drivs av viljan att göra vår värld bättre och mer hållbar. Tillsammans med våra kunder och partners tar vi innovativa idéer genom hela utvecklingsprocessen till godkända produkter på marknaden.

Vi innoverar, utvecklar och förbättrar – varje dag och faktiskt varje timme. Det finns i vårt DNA har gjort ända sedan företaget grundades. Som konsulter hjälper vi till och förstärker. Visionen är att utveckla framtidens produkter och digitala lösningar och nå de globala målen för hållbar utveckling.

Kundbehovet i centrum – oavsett var vi arbetar

Vi sätter snabbt ihop team med djup och bredd inom olika teknikområden, branscherfarenhet och förmåga att driva utvecklingsprojekt för ett specifikt kundbehov. Det kan vi göra genom att vi har en gedigen kunskap och lång erfarenhet av etablerade tekniker, samtidigt som vi hela tiden utvecklar vår kunskap kring ny teknik och nya metoder.

Vi åtar oss uppdrag från idé till färdig produkt där vi ansvarar för projektledning och leverans enligt specifikation. Eller så anlitar ni våra medarbetare som kompetens- och kapacitetsförstärkning till ert eget team. 

Uppdrag på plats hos kunder

När vi arbetar på plats hos er kunder tillför vi kompetens till era team. Vi följer kontinuerligt upp uppdragen och säkerställer att du som beställare och uppdragsgivare är nöjd och att vi har en gemensam bild av uppdragets innehåll och prioriteringar. Vi vill alltid lära oss mer, utveckla smartare och sträcka oss lite längre.  Målet är alltid att leverera största möjliga kundvärde och vi vill gärna ha feedback om det är något vi kan göra för att bli ännu bättre.

Outsourcad produktutveckling

Vi hanterar hela produktutvecklingsprocessen, från koncept till produktion och underhåll. Ett uppdrag kan också bestå av en kortare förstudie där ni vill utreda om en ny teknik är tillämpbar. Med över 30 års erfarenhet av att utveckla inbyggda system innehållande elektronik, mjukvara och mekanik i kvalitetssäkrade processer kan våra kunder känna sig trygga med att vi ror projekten i hamn.  Vi drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter, alltid med hänsyn till sekretess.

Kvalitetssäkrad arbetsprocess

Vi använder oss av en etablerad och kvalitetssäkrad process i allt vårt arbete. Vilka delar som ingår anpassas efter vad som ska levereras. Processen ger ett bra stöd kring vilka aktiviteter som behöver göras och när, vilka dokument som ska tas fram och säkerställer att alla arbetar på ett likartat sätt. Den tydliggör också flödet för dig som beställare och vilken input vi behöver från dig.

Även när vi arbetar i våra kunders processer är det en trygghet att alla våra konsulter har ett gemensamt förhållningssätt och är vana att arbeta systematiskt med produktutveckling. Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485.

Anna Axelsson
Regional Manager Göteborg/Trollhättan
Marko Koivumäki
Business Unit Manager Mechanical Engineering
Hanna Widforss
Regional Manager Linköping/Norrköping/Jönköping