Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö på Together Tech

Together Tech är ett tekniskt konsultföretag specialiserat på produktutveckling och vi ska vara den självklara partnern för våra kunder. Vi arbetar inom branscherna Automotive, Medtech, IT & Digital Solutions, Industri och Aerospace.

Att leverera hög kvalitet med så liten miljöpåverkan som möjligt är prioriterade områden hos oss på Together Tech. Vi har högt ställda mål både inom kvalitet och miljö. 

På den här sidan berättar vi om våra mål och hur de hänger ihop med visionen.

Värdegrund och Vision

Vår värdegrund Glädje, Omtanke och Strävan vägleder oss i hur vi agerar, i våra val och beslut. Vi vill skapa ett företag att vara stolt över med bra sammanhållning och goda ledare. Vi mäter och följer upp medarbetarupplevelsen och värdegrunden genom systemet Winningtemp.

Vår vision om att utveckla framtidens produkter för en bättre värld vägleder oss i valet av uppdrag. Vi mäter och följer upp genom BWi.

Vi engagerar oss i organisationer och personer som verkar för en bättre värld.

Kvalitetspolicy

Together Tech ska vara en innovativ leverantör av teknisk utveckling.

Vårt främsta mål är engagerade kunder. Det uppnår vi genom att:

  • Skapa en djup och utvecklande relation
  • Förstå kundens behov och krav och föreslå den bästa lösningen
  • Vara kompetenta, samarbetsvilliga och pålitliga
  • Uppfylla tillämpliga lagar och krav samt sträva efter att bevara ledningssystemets effektivitet.
  • Genom ständiga förbättringar utveckla oss själva, vårt arbetssätt och bevara verkan av vårt kvalitetssystem

Miljöpolicy

Together Tech AB vill som innovativ leverantör av tekniska lösningar bidra till en bättre värld.

  • De uppdrag vi deltar i ska vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt hållbara
  • Vi ska i vår verksamhet verka för en minskad miljöbelastning
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar samt uppfylla lagar och andra krav relaterade till våra miljöaspekter

Vill du veta mer om Together Tech som företag?

Att arbeta målmedvetet och ständigt lära och ta ansvar för vår utveckling är naturligt för oss på Together Tech. Kanske blir du nyfiken på våra mål och hur vi mäter och följer upp? Vi tycker det är roligt om vi kan inspirera andra på vägen.

Kontakta oss gärna!

Sara Lindmark
CEO