Möt Jan A Persson, Projektledare

Jan är en av Together Tech mer erfarna projektledare inom Automotive. Han tog sin examen på Chalmers 1989 och har sedan dess arbetat som konsult inom produktutveckling av tunga fordon. På gymnasiet valde han Elektronik & Telekommunikation medan inriktningen ändrades till Maskinteknik när det var dags för Chalmers.

Som konsult har han spenderat en stor del av sin tid hos Volvo Bussar, ett relativt litet bolag i AB Volvokoncernen. ”Jag fick möjlighet att samtidigt med produktutvecklingsarbetet justera och förändra arbetsmetodik och göra processförbättringar. Detta störde givetvis ursprungsplanerna för projekten men var samtidigt utmanande och kreativt”, säger Jan.

Jag gillar vår utveckling inom Together Tech, att vi har breddat oss mot flera branscher och teknikområden. Det skapar fler möjligheter för mig och mina kollegor och är bättre för företagets långsiktiga hållbarhet.

”Vi är alla olika individer med olika ursprung, bakgrund, förutsättningar och befinner oss i olika skeenden i livet. Det gäller att vara lyhörd och anpassa arbetsuppgifter till rätt person så långt det är möjligt för att få ett bra klimat och slutligen en bra leverans i projekten”, menar Jan.

En annan utmaning i uppdragen har varit övergången till den globala organisationen och det allt tätare samarbetet mellan kontoren ute i världen. Kulturskillnader, språk, uppkopplingsproblem, tidsskillnader, resor har varit frågor som ska hanteras utöver ordinarie aktiviteter.

Minnesvärt: Ett konkurrentanalys- och kostreduceringsprogram som bedrevs under en treårsperiod för Volvo Buss, generellt över hela produktprogrammet och globalt. För vårt ansvarsområde samlade vi in runt 1400 förslag från berörda teknikområden som sedan utvärderades och prioriterades. Det resulterade i uppstart av ett 50-tal mindre projekt med koordinering och kontinuerlig uppföljning.

”Totalt lyckades vi tillsammans nå uppsatt mål på utsatt tid. Uppdraget lät inte så inspirerande initialt men visade sej blir ett av de mer minnesvärda projekt jag deltagit i.”

Här ser du våra lediga tjänster inom bland annat projektledning >>

Fakta: Jan A Persson

 • Gör

  Projektledare

 • Fritidsintressen

  Löpning, snickeri och kalas

 • Privatliv

  Bor med fru i Göteborg

 • Ålder

  60 år

 • Hemlig talang

  Judo och tävlingsdans

 • Ogillar mest

  Ineffektivitet p.g.a. IT-strul!