Examensarbete på Together Tech

Genomför exjobbet tillsammans med oss!

Together Tech arbetar aktivt och långsiktigt med att erbjuda studenter möjlighet till examensarbete med fokus på att omvandla teoretiska kunskaper till praktiska frågeställningar och förbereda inför arbetslivet!

Medan du får chans att visa din ambition och kompetens har du också möjlighet att lära känna oss, vår organisation och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Inför exjobbsperioden kommer vi att publicera våra förslag löpande och ser samtidigt positivt på egna förslag på exjobb. Hos oss kan du utforska och förverkliga din potential som ingenjör!

Exjobb 2023

Om du har en egen uppstatsidé, hör gärna av dig så diskuterar vi vidare.

Ansök före 20 December.

Välkommen att kontakta Sara Elliot, sara.elliot@togethertech.com

Konceptuell utveckling av interiör i självkörande bilar

Under vårterminen 2016 skrev Felicia Edvardsson, tillsammans med Therése Warberg, ett examensarbete för Together Tech under titeln ”Konceptuell utveckling av interiör hos en framtida fullt autonom bil”.

– I kombination med att studera fordonskommunikationen i självkörande bilar – v2v och v2i – samt autonoma system, kunde vi ta fram en interiör som visar hur en fullt autonom bil kan komma att se ut, berättar Felicia.

Läs mer om hur Felicia kände sig som en del av företaget >>

Tog fram design och konstruktion åt Volvo

Viktor Bennersten gjorde tillsammans med två andra studenter ett examensarbete som gick ut på att ta fram design samt konstruktion av en flexibel tablethållare till baksätet på Volvos personbilar. Hållaren skulle fungera till olika modeller av läsplattor, något som då var nytt. 

– Vi gjorde en förstudie där vi kollade upp befintliga produkter på marknaden. Sedan kollade vi upp hur säkerhetskraven såg ut och därefter tog vi fram flera koncept som vi bollade fram och tillbaka med olika parter.

Läs mer om hur Viktor designade surfplattehållare åt Volvo >>

Jonas tog fram mjukvara till CPAP

Jonas Nordborg gjorde sitt examensarbete inom mjukvaruutveckling kopplat till medicinteknik.

– Två studenter hade tidigare tagit fram ett grafiskt typsnitt till en CPAP så det här exjobb gick ut på att ta fram hårdvara och mjukvara till det systemet för att det skulle bli mer användarvänligt, berättar Jonas Nordborg.

Att sitta på Together Tech kontor i Göteborg såg han som något positivt:

– Det fanns otroligt många kompetenta människor som man kunde fråga och som var väldigt hjälpsamma.

Läs mer om Jonas exjobb här >>

Lockades av produktutveckling

Carl Erkenstam jobbar på Together Tech med elektronikutveckling. Han gjorde, våren 2017, sitt examensarbete tillsammans med Mattias Alnervik – som även han har anställning på Together Tech – under sin masterutbildning i Electric Power Engineering på Chalmers.

– Vi var på arbetsmarknadsdagen DatE-IT på Chalmers och blev intresserade av Together Tech som företag samt de exjobb som ni erbjöd, berättar Carl.

Läs mer om Carls exjobb här >>

Sara Elliot
Recruitment