Nyhet

Innovation för klimatet

Together Tech har skrivit på ett åtagande att anpassa vår verksamhet till de färdplaner som tagits fram inom regeringssatsningen Fossilfritt Sverige, som syftar till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsstat.

Åtagandena säkerställer att deltagande organisationer stödjer färdplanernas ambitioner. Åtagandena utgör den gemensamma grunden för Innovation för klimatet. Att underteckna åtagandena innebär att Together Tech medvetet strävar efter att bidra till att målen i Parisavtalet uppnås. 

Innovation för klimatet är ett initiativ från branschorganisationen Innovationsföretagen.

Postad: 08 mars 2022