Nyhet

Innovation för klimatet – så vill vi bidra

Innovationsföretagen har genom våra olika kompetensområden en fantastisk möjlighet att konkret bidra till en hållbar omställning.

Vi kan – och vill – använda vår tekniska kompetens och tillsammans med våra kunder i näringslivet och offentliga verksamheter arbeta med innovativ produktutveckling som löser och hanterar klimatutmaningarna. Together Tech har tillsammans med en rad andra medlemsföretag skrivit under initiativet Innovation för klimatet.

Innovation för klimatet innebär:

Vi gör färdplanernas åtaganden till våra egna.

För att uppnå de svenska klimatmålen är det helt avgörande att färdplanerna förverkligas och att planerna omsätts i praktisk handling.

På Together Tech utbildar vi alla ledare och ett flertal medarbetare inom Agenda 2030. Det ger oss förståelse för de olika målområdena och hur de hänger ihop, samtidigt som vi utvecklar vår kunskap om hur vi med vår expertis kan bidra inom 12 utvalda målområden.

Vi ser till att de projekt som vi deltar i följer färdplanernas ambitioner.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att klimatfrågan adresseras, hanteras och linjeras med färdplanerna i de projekt som vi är delaktiga i.

På Together Tech har vi vår metod Better World index som medvetandegör oss i våra val och som mäter hur väl vi uppfyller färdplanernas ambitioner i våra projekt. Läs mer om BWi här >>

Vi är öppna med hur väl vi lyckas med vårt klimatarbete.

Genom att vara transparenta med våra klimatambitioner och resultat, tror vi att de reella värden och incitament som krävs kan skapas för att nå målen i klimatarbetet.

På Together Tech har vi arbetat igenom hela vår verksamhet utifrån Agenda 2030 och kartlagt vår påverkan, vårt bidrag och våra ambitioner. Nu pågår arbetet med att ta fram en redovisningsmodell för en ännu större öppenhet.

Läs mer om Innovation för klimatet i debattartikeln i GP >>

Postad: 15 december 2021