Event

Global Goals Week

Som en förlängning av våra värderingar >> och vision >> kommer Together Tech att delta i Global Goals Week. Syftet är att skapa något större och stärka oss som individer och organisation.

Genom en serie filmer på LinkedIn vill vi visa världen hur vi bidrar till de globala målen, och samtidigt hoppas vi inspirera andra och hitta ingångar till nya samarbeten. Det är genom samarbete vi kan kombinera våra kompetenser och göra ännu bättre produkter.

Följ oss och kampanjen på LinkedIn >>

Varför gör vi en kampanj för de globala målen?
De globala målen syftar till att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Global Goals Week sätter fokus på bra initiativ och hur organisationer och individer bidrar till en bättre värld. Med vår kampanj kommer vi att visa delar av vårt bidrag, och vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att hylla vår vision.

Parallellt med kampanjen genomför vi en intern utmaning där alla medarbetare bjuds in att dela sina tips, sitt engagemang och sina idéer genom filmer och andra hälsningar.