I blickfånget

I blickfånget:
Together Tech deltar i Global Goals Week

Genom en serie filmer på LinkedIn vill vi visa världen hur vi bidrar till de globala målen, och samtidigt hoppas vi inspirera andra och hitta ingångar till nya samarbeten. Det är genom samarbete vi kan kombinera våra kompetenser, ta oss an större utmaningar och göra ännu mer nytta.

Varför gör vi en kampanj för de globala målen?

De globala målen syftar till att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Global Goals Week sätter fokus på bra initiativ och hur organisationer och individer bidrar till en bättre värld. I kampanjen berättar vi om vad vi gör som företag, vad vi står för och våra ambitioner framåt, och vi kan inte tänka oss ett bättre sätt att hylla vår vision.