Vår värdegrund

Glädje – Omtanke – Strävan

Tre ord som sammanfattar och vägleder oss i våra val och beslut och uttrycker vad vi vill bidra med i mötet med andra människor, oavsett i vilken roll och vid vilken tidpunkt vi möter dem.

Här kan du ta del av hur vår värdegrund är uttryck i ord och några exempel.

Glädje

Vi vill att det ska vara roligt att arbeta på Together Tech! Vi bidrar till ett glädjefullt samarbete genom en positiv inställning i alla sammanhang. Vi uppmuntrar gemensamma aktiviteter och vill att alla ska vara delaktiga.

Vi känner stolthet över att tillhöra Together Tech och över det vi åstadkommer tillsammans. Vi har närhet till varandra genom en platt organisation och korta beslutsvägar.

Vi fokuserar på framgång och gläds när det går bra för oss. Vi firar våra framsteg och erfarenheter, stora såväl som små.

< Team med hög samhörighet och spännande uppdrag

Omtanke

Vi hjälper varandra att lyckas i våra olika uppgifter och delar med oss av våra kunskaper. Vi bryr oss om hur det går för företaget och tar ansvar för relationer, leveranser och affärsresultat.

Vi är alla lika mycket värda och bemöter varandra med respekt och nyfikenhet. Vi lär oss genom våra olikheter. Vi ser, lyssnar på och uppmuntrar varandra. Vi kan prata om allt vi vill.  

Vi ger och tar emot konstruktiv feedback. Vi är öppna, ärliga och håller vad vi lovar.

Varje år medverkar vi i IGEday – Introduce a Girl to Engineering >

Strävan

Vi har höga ambitioner och vill alltid framåt, både som individer och företag. Vi innoverar, utvecklar och förbättrar med engagemang och passion för människor, teknik och affärer. Vi tror att allt är möjligt!

Vi utmanar varandra att tänka nytt och prova olika alternativ till lösningar på problem. Vi vet att initiativ och kreativitet föder framgång. Vi peppar varandra när något är svårt. Vi omfamnar våra misstag som viktiga erfarenheter.

Vi är drivande och utvecklar vår kompetens genom att göra, utvärdera och reflektera.

< Better World Developer Award är vår egen utmärkelse till företag som utvecklar produkter för en bättre värld

Sara Lindmark
CEO