Branscher

Branscher där vi är starka

Våra kunder finns inom en rad olika branscher och vi vänder oss till alla där vår kompetens kan tillföra värde. För de branscher där vi har omfattande åtaganden och erfarenhet har vi ett branschteam som tar ett helhetsgrepp om området och säkerställer kompetensutveckling och branschbevakning. De branscher som vi har ett speciellt fokus på är automotive, verkstadsindustri, medicinteknik, aerospace och telekom.