Nyhet

30 nya kunder under 2017 valde Together Tech för sin produktutveckling

Teknikbranschen går för högtryck och ingenjörskompetenser efterfrågas från alla håll. För en sund balans och ständig utveckling behöver även nykundbearbetningen vara offensiv, och under 2017 lyckades Together Tech få hela 30 nya kunder. Sammanlagt på kundlistan finns nu drygt 100 företag som verkar inom branscherna automotive, medicinteknik, tillverkningsindustri, aerospace och telekom.

-Vi är mycket stolta över att så många företag väljer Together Tech som partner i sin produktutveckling. Det är ett kvitto på att våra medarbetare håller hög nivå i sina olika kompetensområden och har ett otroligt driv, säger Sara Lindmark, VD på Together Tech, i en kommentar.

Utmaningen i nuvarande marknadsläge ligger i att balansera rätt typ av kundförfrågningar gentemot medarbetarnas kompetenser och intresseområden. Tillväxten i kundstocken kommer från samtliga branscher som Together Tech är verksamma inom och det är en medveten strategi.

Sara Lindmark, VD Together Tech.

– De kunder som väljer oss uppskattar att vi tillför idéer från andra branscher och att vi kombinerar befintliga och nya teknikområden. Vi kan även ta ansvar för och driva fullskaliga produktutvecklingsprojekt på våra egna kontor, fortsätter Sara Lindmark.

Med 200 anställda på fem kontor från Göteborg upp till Stockholm tillhör man en egen liga i teknikkonsultvärlden, varken liten eller riktigt stor.

-Vi brukar säga att vi är ett ovanligt stort litet teknikkonsultbolag, skrattar Sara och fortsätter. Våra kunder ser att vi är alerta med korta beslutsvägar och samspelta team. Kunderna får ut sina produkter snabbare på marknaden, menar Sara.

Team med tydliga affärs- och medarbetarmål

På Together Tech är konsultcheferna både medarbetaransvariga och kundansvariga säljare inom sina respektive affärs- eller tjänsteområden. Alla är ingenjörer med starkt teknikintresse, och flertalet har varit verksamma inom produktutveckling under många år. Organisationen är helt platt med stort utrymme för varje individ att påverka allt från vilka uppdrag och kunder man bearbetar, till vilka aktiviteter man vill genomföra för att stärka Vi-andan i teamet. Alla beslut fattas med både affärs- och medarbetarmål i fokus.

Kristina Tollbo, HR och rekryteringsansvarig, Together Tech.

-Modellen med ansvar för såväl kunder som medarbetare ger bättre förutsättningar för att hitta den rätta balansen inom varje team och på företaget i stort. Vi ser att det skapar ett högre engagemang och arbetsglädje, något som kunderna direkt får tillbaka i form av effektivt genomförda projekt och rätt kvalitet, menar Kristina Tollbo, HR-ansvarig på Together Tech.

Sedan 2016 följer Together Tech upp Vi-anda målet genom Winningtemp, ett system som i realtid mäter hur medarbetarna uppfattar till exempel trivsel, stolthet och möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling.

-Självklart följer vi också upp kundnöjdheten med årliga mätningar och däremellan en aktiv dialog. Det hade varit spännande att kunna använda ett system liknande Winningtemp gentemot våra kunder, och kunna läsa av även den temperaturen i realtid, avslutar Sara Lindmark.

Postad: 12 april 2018